Udbyhøjvej af Kaj Nygaard (venstre side)

 

                                  Udbyhøjvej
                                          af Kaj Nygaard


En tur ud ad Udbyhøjvej på venstre hånd fra Scandia.

Turen ud ad Udbyhøjvej på venstre hånd starter ved Ladegårdsbækken, som for mange år siden fyldte Scandia- dammen med vand, men for en del år siden, fyldte man dammen op med jord.
Man skal også bemærke de store krumme piletræer, som måske snart er over 100 år gamle.


Efter bækkestien var der kolonihaver, som strakte sig fra Udbyhøjvej til Dronningborg Boulevard. På en afgrundene var der en ung mand, Gudmund Madsen som startede et Is- og Pølsehus som kun havde åben i tiden lige før, og lidt efter der var spisepause på Scandia for aftenholdet.
På hjørnet af Bjellerup Alle var der en Cykel-Radio og Fjernsynsforretning, der blev drevet af Axel Riss Pedersen og hans fader, som gik under navnet Snot Christian, som altid havde snot i skæget, der var også en Shell tank på stedet men jeg har aldrig set den i brug.
Der har siden været en vagtcentral, i dag er der et firma som sælger værktøj til jernindustrien.
For enden af Bjellerup Alle ligger Bjellerup Ladegård, men den er omtalt et andet sted på nettet.

Turen går videre til Egholmsvej som indtil 1941 hed Rolighedsvej. På vejen finder man Lagkagehuset som var malet hvid og brun af flere lag ,deraf navnet lagkagehuset. På vejen retur finder man Dronningborg Kirke  /  Sognegården og Plejehjemmet.

Turen fortsætter ud af Udbyhøjvej til villa Funka , som var ejet af muremester Gertsen, som har bygget mange huse i det gamle Dronningborg. I dag er der kontor for Dansk Pelsdyr foder.
Derefter kommer der 2 huse som henholdsvis hed Vesta og Østa. Familien Borgen boede i Østa og de drev i mange år Boghandel i Rådhusstræde og sener i Houmeden.
På hjørnet af Lysgårdsvej ligger villa Bona som siden 1992 har været ejet af firmaet Vognsnen. Vejen hed indtil 1941 Nordgade, og det stemte fint for vejen ligger nord-syd.
I en tilbygning op af Lysgårdsvej har der været flere forskellige firmaer. I dag bruges bygningen af Vognsens firma.

På Udbyhøjvej nr. 97 boede malermester Lauridsen som senere solgte til "Lillebil" Pedersen (Taxa forretning). I dag er huset revet ned, det var meningen at der skulde nyt tag på huset men der skete noget så man var nød til at vælte hele huset.

På hjørnet af Teglvej ligger Dronningborg Kiosk, samt en Frisør. Der har været drevet købmandsbutik af flere forskellige indehavere, så som Søndergaard, Jensen og Jensen og Søn samt Købmand Støjer, som også havde en trækvogn på jernhjul lige som Købmand Gertsen i Østerport, så når vi to bydrenge mødtes ude ved Dronningborg Maskinfabrik kørte vi om kap ned af Udbyhøjvej, så det gik vældig fint indtil vi en dag fik påbud om det måtte vi ikke mere ( det var under krigen ), så der var ikke mange biler den gang.
Noget af det vigtigste vi bydrenge skulde havde med hjem var rationsmærker, for havde vi ikke dem med hjem fik købmanden mindre mængde af sukker osv. når han bestilte nye varer hjem.
Når vi tog turen op af Teglvej boede Tømmermester Anthon Rasmussen, hvor Dronningborg Parken er i dag, der blev også lavet flere ligkister på værkstedet.
Anthon Rasmussen var i flere år Sogneradsformand.

For enden af Teglvej har der for mange år siden været drevet Teglværk, men dette emne er beskrevet på nettet i dag. På grunden ligger der i dag 2 huse som ejes af boligforeningen Andelsbo: afd 1 - 2 - 3 - og 16.
Før de blev bygget, boede Telefon Montør Jensen, som under krigen blev taget af Tyskerne fordi man fandt ilegale våben på hans grund, dette medførte at Jensen blev sendt i fangelejer i Tyskland. Efter hjemkomsten i Maj 1945, var Jensen en syg mand. Som hobby drev Jensen et mindre landbrug med køer, og der blev leveret det fineste mælk fra stedet.
Som stald havde Jensen købt den gamle portnerbolig fra Scandia som blev kørt op på grunden med en blokvogn.

Efter Teglvej kommer Dronningborg Bibliotek, som for nogle år siden blev lavet til et Super moderne foretagende. Før den tid var kommunernes revisionskontor der, men det første jeg husker var Dronningborg Kommunekontor som hold til, indtil Dronningborg blev lagt sammen med Randers Kommune. Bygninger har efter signe været brugt som direktør bolig for teglværksejerne på Teglværket.

Hvor Nybolig er i dag, har der været drevet ejendomsforretning i en del år, men før tid har der været 3 forskellige tobaksforretninger. Under krigen måtte man ikke benytte forretningsdøren om søndagen, når Jyllands Posten skulde hentes, så brugte man døren ind til privaten, og kom ind i en lille mørk gang, hvor man skulde føle sig frem til et forhæng for at komme ind i butikken.

På et tidspunkt bliver bygningen solgt til Installatør Chr. Bach, som drev forretning der i mange år, indtil Bach solgte til Leif Nilsen, som så drev forretningen indtil han solgte og flyttede til Harridslev, og nu er der så ejendomsmægler på stedet.

På Udbyhøjvej 85 boede bagermester Berg Madsen, hvor vi under krigen kunde få stegt vores julesteg, for bageovnen var jo varm i forvejen. Madsen havde nok den mindste bil jeg kan huske, for der var kun plads til Madsen selv, eller også var Madsen en stor mand.
Bagerforretning har siden været overtaget af Baltersen, og er i dag styret af byens yngste bagermester nemlig J P (J. Præst).
Pladsen hvor Netto er i dag har sin egen historie, nemlig Beckers Maskinfabrik som fremstillede tærskeværker. Fabrikken brændte på et tidspunkt og blev startet op igen, men tiderne var ikke med fabrikken så man standsede og lukkede fabrikken.

Maskinfabrikken Danar købte grunden og begyndte fremstillingen af pladeradiatorer, som stod på i mange år indtil markedet var dækket, og fabrikken lukkede og flyttede til en anden by.

Grunden lå i mange år ubenyttet hen og da man startede på at bygge Netto var der et større oprydnings arbejde, nemlig masser af gamle murbrokker som stammede fra teglværket, som i tidernes morgen har været på stedet.

Rismøllegade gik helt igennem fra Dronningborg Boulevard til Udbyhøjvej, og der er i dag Netto,s parkeringsplads.

Området Trekanten som vi kalder det i dag har sin egen historie, som jeg vil komme ind på senere.

Vi mangler gamle billeder, til Kaj's historie,
så hvis du ligger inde med nogle sådanne, så .........