Rahrseje set fra grusgravene
 
Rahrseje som er - eller var beliggende mellem Udbyhøjvej og Tjærbyvej, lidt oven for den store grusgrav, som ligger til højre på billedet og hvor der blev dyrket korn i bunden.
I den lille grusgrav - til venstre i billedet har der været gravet grus og den var en yndet legeplads. omend farlig - for områdets børn og unge mennesker. Begge grusgrave tilhørte Torupgård, som var ejet af Martinus Møller og jorden omkring grusgravene hørte ligeledes til Torupgård, som ses nede til venstre i billedet.
Øverst ses Udbyhøjvej og nederst Tjærbyvej og de første huse er bygget. Tidligere var området udlagt til kolonihaver - dog var området langs Tjærbyvej delvis bebygget af helårshuse - og der var også en handelsgartner, som det kan ses til venstre i billedet, nedenfor Rahrsejes marker og bemærk, stien, hvor malkekøerne gik, når de skulle hjem på gården og malkes - denne sti nævnes også i referatet om "Rahrseje" på samme måde som handelsgartneren også nævnes i fortællingen.
 Luftfoto
Grusgravene er nu opfyldte og hele området er udlagt til beboelse.  
 
Torupgård grusgaven
På billedet ses den lille grusgrav. Vejen op fra Tjærbyvej mod grusgraven er den kommende Tårupgårdsvej og vejen der går vinkelret på er Mejlgårdsvej, som på det tidspunkt er en grusvej de områdets kolonihaver ses. Midt på marken ligger Torupgård og øverst til højre kan man se hvor Demstrup vej bliver koblet til Klostervej. Jorden oven, for bevoksningen på toppen af grusgraven, tilhører Rahrseje.
 Luftfoto 1
 Rahrseje
 Billede nr 1
 Langs vejen ved den store grusgrav se husene
 Billede nr. 2
 Rahrseje ses i baggrunden - opfyldningen af grusgraven er påbegyndt
 Billede nr. 3
 Foto fra 1965 fra Mejlgårdsvej
 
 19-21
 De sidste af de store træer, der stod i haven ved Rahrseje
 19-23
 ... samme træ, blot set lidt længere fra.

Se også: Rahrseje