Egholmsvej

 

Husene på Egholmsvej er bygget i mellemkrigsårene fra 1923 til 1935.

Navnene på husene:

                  UNISTA RO PAX   HØIBO UNO SOLHØI

henviser til, at husene oprindelig har ligget:

                 Alene,  højt,   i ro  og  i fred.

 

 

Flere af husene er ikke ændret grundlæggende. Så man kan få et indtryk af tidens mode. Fx har husene karnapper og mansard tag.

Mansard tag gav bedre plads ovenpå, hvor der ofte var en ekstra lejlighed.

Nr. 1 UNISTA   (1925)

 Nr 1 Unista

Her kan ses, hvordan vejen er gravet ind i skrænten og falder ned mod daværende Rolighed på den anden side af Udbyhøjvej.

 

Scandia grænser op mod Roligheden yderst til højre

Syd for Udbyhøjvej.

Og det kan ses, at det kun er den ene side

af Egholmsvej og Bjellerup Alle, der er bebygget. 

 Scandia - Rologheden

 

  

Nr. 9 RO    (1937)

 Nr 9

 


Nr. 11 PAX (1922)
 

 nr. 11

 


Nr. 15 HØJBO   (1925)
 

 Ner. 15 Højbo

 

 

Nr. 19   UNO (1923) 

 Nr. 19 UnoNr. 21   SOLHØJ   (1927) 

 Nr. 21 Sølhøj

 

 

   

Hvem boede i husene?

Fra Kaj Grosen, der selv har boet i nr. 15, har jeg fået en fortegnelse over hvem, der boede i husene fra 1940 til 1957, og hvad deres erhverv var.

 

Nr. 1

Tofamiliehus. Ejeren var snedker og hed Vittrup.
 Han havde en datter, der hed Erna.

Nr. 3

Her boede familien Ove Løycke. Han var repræsentant og solgt cykler og radioer.

Der var 3 børn: Bjørn, Meta og Torben. Fru L. var fra Vendsyssel.

Nr. 5

Her boede familien Geertsen. Han var murer og havde 3 døtre. Den ældste blev gift med Otto Lodberg.

Nr. 7

Her boede familien Merkel. Han var typograf og havde en datter, der hed Lis.

Nr. 9

Her boede en meget lille murer med sin kone.

Nr. 11

Det var også et tofamiliehus, der ejedes af familien Kondrup. Han var ansat ved Hadsundbanen og havde sønnen Henning. Førstesalen var udlejet til forskellige.

Nr. 13

Også kaldet Lagkagehuset, da murene oprindelig bestod af skiftende farvede lag.

Her boede først familien Svend Andersen. Han var ansat i Sparekassen, blev senere underdirektør. Der var 3 børn Per, Kirsten og Ole.

Huset blev solgt til overlæge Kold, der døde tidligt, mens fru Kold blev boende med børnene Chanette og Georg. Huset blev senere solgt flere gange.

Nr. 15

Også et tofamiliehus. Det ejedes af forretningsfører J. E. Jensen, som havde købt huset i 1932. Her var børnene Grete og Kaj. Huset skiftede først ejer i 2012. Overetagen var i mange år udlejet. Huset senere ombygget til kun én lejlighed.

Nr. 17

Her boede kiropraktiker J. Jørgensen, som havde børnene Elsebeth, Per, Mogens og Jens. Huset skiftede ejer til værkfører Cramer, der var ansat på Scandia.

Nr. 19

Ejet af smedemester Kaj Greve, der boede her med sin husbestyrer frk. Andersen.

Nr. 21

Her boede murer Sørensen og hans kone.

Nr. 23

Også et tofamiliehus. Her boede familien Kortegaard med sønnerne Villy og Poul. Han var møbelsnedker. Skiftende lejere i flere år.

Nr. 25

Her boede prokurist Knud Andersen med familie, sønnerne Peter og Thorkild samt datteren Vibeke.

Nr. 27

Her boede typograf Poulsen med familie.

Nr. 29

Ikke bebygget. Grunden blev drevet som familiehave af folk fra Randers. Først omkring 1950 byggede ejeren af Elsug et stort hus opført i betonblokke.

Kaj Grosen september 2017.