Lille Bjellerup

   

Bjellerupgårdene

I 1896 købte Etatsråd M. C. Ankerstjerne Bjellerup Ladegård og Lille Bjellerup. Det blev antydet, at købet hang sammen med viden om, at Scandia skulle flytte ud til Dronningborg.

Her kunne fabrikken få brug for jord fra Bjellerupgårdene.

Se også: Dronningborg Bibliotek