Stilperioder i dansk kirke-arkitekttur
 
 
       Stilart                              Relationer til Randers-egnen
Trækirkernes tid
850-1100
 Rester fra en trækirke ved Hørning opbevares på Nationalmuseet. En planke er med slange og vinranke i stil med vikingetidens dekorationer. Dateringen er år 1000. (En kopi af kirken er opført ved Forhistorisk Museum Moesgård. syd for Arhus.)
 Romansk
1100 - 1250
 Der findes mange kirker med spor fra romansk tid. De bedst bevarede er Råsted, Lem, Albæk, Tånum og Ølst. Borup, Gimming, Haslund og Hornbæk kirker er også af romansk oprindelse.
    Gotisk
1250 - 1550
Sct. Mortens kirke er nok den kirke, der er mest klar i sin gotiske arkitektur, men der findes også landsbykirker. Her kan nævnes Sødring som et fint eksempel. Samtidig har næsten alle landsbykirker tårne og våbenhus fra perioden, og de fleste hvælvinger er ligeledes indbygget i den gotiske tid. Inventarmæssigt kommer de store fløjtav1er til kirkerne, og i Hald kirke findes Sct. Mortens gamle altertavle. 
 Renæssance
  1550 - 1630
Der bygges stort set ingen kirker i perioden, men der kommer nyt inventar til kirkerne. Prædikestole og stoleværk indbygges i kirkerne denne periode. Tøndehvælvingen i Albæk kirke er også fra perioden. 
    Barok
 1630 - 1740
I denne periode bygges et mindre antal kirker, men her på egnen findes der mest inventararbejder, f.eks. Hønings kirkes altertavie og prædikestol - og der findes et enestående intakt interiør i kirkesalen på Støvringgård. Tårnet i Nr. Galten kirke er fra perioden.
     Rokoko
 1740 - 1775
Her bygges ligeledes et fåtal af kirker og perioden er mest repræsenteret i inventarmæssige arbejder
Nyklassicisme
  1740 - 1850
Igen en periode uden de store kirkebyggerier. En fornemmelse af arkitekturen kan ses på Sct. Pauls kirke i Hadsten - selv om kirken er opført i stilkopieringsperioden. Den nuværende Kristrup kirke er bygget i slutningen af denne periode 
 Stilkopiering
  1850 - 1920
En stor byggeperiode. Her ses Sct. Peders kirke, Vorup kapel, Østre kirkegårds kapel, Øster Tørslev kirke, Mellerup Valgmenighedskirke samt næsten alle missionshuse.
 Modernisme
    1920 -
 Ligeledes en stor byggeperiode. Her ses Dronningborg og Sct. Clemens kirke, Johanneskirken i Vorup, Skt. Andreas og Enghøj kirke.