RAHRSEJE

                                     Mogens la Cour

 

Jeg blev først nysgerrig omkring Rahrsejes historie tilbage i tiden, og gik derfor på Byhistoriks arkiv, og fik nogle gode oplysninger, og vil derfor gerne starte med at gå tilbage i historien, hvordan det hele startede. Der skrives som følger:

 

 Billede nr. 1
 Tjærbyvej og Dronningborg mølle

 

 
Viborg d. 19. juli 1784

Dronningborg Hovedgaard og mark beliggende en liden halv mil fra Randers, udi en behagelig og frugtbar egn, lader Ejeren, høj og velbårne Hr. Kammerherre Juel, ved offentlig Auction bortsælge mandagen den 9. august, førstkommende på Randers Raadstue om eftermiddagen kl. 3 slet.

Hovedgaardens for få år siden opførte bygninger er til en anselig familie, lige så tilstrækkelige som anstændige. Ager og eng står for Hartkorn 19 tdr., Skoven for en tønde.

For få år siden er på Hovedmarken opført en anseelig Vind,- Korn-, og Sigte- og Grubbemølle, der haver en betydelig Mahling for Randers og omliggende byer.

De ved Møllen opførte nye bygninger er til beboelse både tilstrækkelige og anstændige for en skikkelig familie.

 

 Billede nr. 2
 Dronningborg Mølle

 

 

Viborg d. 25. oktober 1784

Dronningborg Hovedgaardslod er solgt til Hr. Niels Ammitzbøll for 10.000 rigsdaler, så der nu ej af denne Gaard og Gods er mere udsolgt end Grubbe-, Sigte- og Meelveirmøllen med sine påstående huse og tillagte 9 td. Hovedgaards taxt.

 

Gården ”Schousgaardsminde” = Rismøllegården, var tidligere en vandmølle, kaldet ”Rismølle”, den afgav ca. 1780 sin mølleskyld til den nærliggende ”Dronningborg Vindmølle”, som dengang var en gammel stubmølle, der i det mindste havde stået det meste af det 18. århundrede.

 

1802: På Dronningborg Vejermølle, blev der malet rug, byg og malt, og den var med til at forsyne Randers By med ”Mahling”, sammen med ”Oust Vandmølle”, da byens egne 3 møller ikke selv kunne klare det. – ”Den mahle stærk, og have dens Næring fra byen, men da der af alle Møllerne er ingen, som sigter, så må de 10 bagere, som her er, lade al deres rug og hvede, som skal sigtes, bringes til ”Nymølle”, der ligger 5 fjerdingvej herfra

Så ”Nymølle” kunne være beliggende i Kristrup, hvor der i dag er et stenbrud af samme navn, og afstanden passer med de 5 fjerdingvej. 

Så Rahrseje hed fra starten af Dronningborg Mølle og de første ejere, som jeg fandt frem til i arkivet var: 
1801: Jens Quist  
1834: Jacob Daniel Wessenberg, som ud over hjælp i administrationen, havde 11 møllesvende – møllebetjente og tjenestefolk. 
1840:  Her dukker for første gang navnet Rahr op. Johannes Rahr, 63 år gammel driver Dronningborg Mølle sammen med sin søn og datter. 
 Billede nr. 3
 Billede nr. 4
Indkørsel fra Udbyhøjvej og gården i gamle dage
 
Jeg er lidt usikker på, hvor længe familien Rahr er ejere af Dronningborg Mølle, men ejendommen får navnet Rahrseje omkring 1857.

I arkivet står der at Niels Peter Nielsen i 1894 købte Rahrseje af Chr. Alstrup og i 1910 forøgede gårdens størrelse til 16 tdr. hartkorn. (120 tdr.land) 

Jeg er fra min gode ven Jean Seeberg blevet givet så mange oplysninger omkring Rahrseje, som han har fundet frem, så mange, at dette foredrag kunne vare meget længe, men mange tak for det.
 Billede nr. 5
 Annonce køb af gård


En af disse er en annonce i Aarhus amtstidende i 1906, hvor der står at Niels Peter Nielsen i oktober1906 køber Tjærebygaard for kr. 70.000, så mon ikke det er her forøgelsen af gårdens størrelse kommer. 

Jeg undrer mig lidt, da jeg i min tid på Rahrseje, havde gode relationer til Heide Jørgensen på Tjærbygaard, som lå umiddelbart over for Rahrseje. Så der må have været en ejendom med samme navn på det tidspunkt.

Tjærbygaard er i dag Dronningborg Hallen – endnu!! 

Jeg vil her også lige holde fast i året 1894.

 
 Billede nr. 6
 Dronningborg Maskinfabrik

 Her køber stifteren af Dronningborg Maskinfabrik nemlig Dronningborg Mølle, og starter sin produktion af maskiner til behandling af korn. 

I 1912 bygger han nyt værksted på Udbyhøjvej, og i 1915 flyttes hele fabrikken, og Møllen brænder samme år ned, og øjenvidner fortæller om, hvordan vingerne drejede rundt med flammer i.

Vi ved jo alle her hvor stort Dronningborg Maskinfabrik blev efterfølgende, og lidt trist i dag at se de tomme bygninger.
 Billede nr. 7
 Luftfoto Rahrseje
 

N.P. Nielsens søn Vejby Nielsen drev Rahrseje frem til sin død midt i 1930, hvor datteren Edle Vejby Skovsgaard, sammen med sin mand Gotfred Skovsgaard overtog ejendommen og det var så dem mine forældre købte Rahrseje af. 

Jeg kan også lige her nævne, at et stykke jord ned mod Tjærbyvej var blevet udstykket til hendes bror gartner Frovin Vejby Nielsen, som i mange år var gode venner med mine forældre.

 Billede nr. 008
 Gunhild Nielsen

Næste afsnit>: På besøg på Rahrseje