Dronningborg Motorfabrik 
 
 
Kort 1 DronningborgKort over Dronningborg - viser vejen Tjærbyvej, hvor motorfabrkken er angivet som fabrik. .

 Nr. 132
 Billedet viser Tjærbyvej 132 og ved den hvide bygningsmasse, midt i billedet, ved Tjærbybæk ligger Motorfabrikken, som ses på nedenstående billede..

Motorfabrik

Denne virksomhed grundlagdes i 1878 af Fabrikant H. Hein, der drev den indtil 1916, da den nuværende indehaver overtog den. Han førte den videre indtil 1920 under firmanavnet : A/S H. Hein, men efter nævnte år forandredes det til det nuværende, dog endnu ikke som aktieselskab, idet fabrikken først i 1934 overgik til familieselskab med Kr. Eriksen som formand og John og Søren Eriksen i bestyrelsen.

Fabrikken fremstillede udelukkende petrolleums- og råoliemotorer, der fandt anvendelse både til vands og til lands. Kr. Eriksen lagde imidlertid hovedvægten på fabrikation af 2-takts råoliemotorer til skibsbrug, og disse motorer vandt afgjort indpas, ikke alene herhjemme, men også i udlandet.
 
Fabrikant Kr. Eriksen, født i Uggelhuse den 14.april 1879 blev uddannet i maskinfaget og arbejde forskellige steder inden for brancen, indtil han blev værkfører for Kramper og Jørgensens filial i Norge. Denne post bestred han i 2 pår, hvorefter han oprettede selvstændig forretning i forbindelse med Kramper og Jørgensen. Denne drev han i ca. 8 år, til omkring 1916, da han overtog H. Hein's daværende virksomhed i Dronningborg Randers.

"webmaster skriver, marts 2021: Da jeg boede på Klostervej er jeg mangen en gang cyklet forbi motorfabrikken på vej til bl.a. til Østrup skov og har altid undret mig over skiltet, hvorpå der stod: Motorfabrik, men jeg har aldrig oplevet aktivitet på fabrikken, men har dog som bydreng hos bageren, været der ude med brød flere gange.
I min skoletid var jeg tit med Jens Peter hjemme - han er søn af  handelsgartner Vejby Nielsen, hvis mark stødte op til motorfabrikken¨s matrikel, men jeg erinder ikke, at jeg på noget tidspunkt har bemærket nogen aktivitet på motorfabrikken. Ej heller da jeg rendte lidt sammen med Kristoffersens datter Birthe, de boede endda lige over for motorfabrikken, men det var nu heller ikke motorfabrikken, der havde min største interesse på daværende tidspunkt, men jeg vil tro, at Fiskers sønner,måske vil kunne fortælle noget om motorfabrikken."


"Nedenstående tekster fortæller om ejerskabet af Motorfabrikken, hvor:
051:
 f
ortæller om stiftelsesår1898 og ejerskab indtil 1916, hvor            Motorfabrikken blev overdraget til Kristian Eriksen og
050:
 fortæller at stifterens sønner har videreførte Motorfabrikken             indtil 1968. Der blev fra 1936 - 1944 produceret motorer på
 licens fra Jastram.

 "Jastram som var et tysk firma, som var leverandør til design,   fremstilling og genfremstilling af marine styring og   styresystemer. Man har antagelig fremstillet motorer på licens
 til den tyske hær.  
 Fabrikanten hed på daværende tidspunkt Kristian Eriksen."

Motorfabrikker i Danmark Nr Bynavn Motorfabrik Motornavn Fra Til
Bemærkninger Maskinfabrik 047 Nykøbing M. N.P. Nielsen Motorfabrik Nykøbing Motor 1910 Petroleumsmotorer / Magenet tænding 114 Nykøbing S Carl Jensens Maskinværksted 1940 1950 4t. Benzin - 10 stk 121 Odder Ladegaard og Co Laco 1916 ? ? 128 Odense Brd. Nielsen Maskinfabrik ? 4t. Benzin / Diesel 048 Orehoved Orehoved Motorfabrik v / Rasmus Sigvard Sigvard / RSM 2t. Glh + 2t. Benzin 049 Præstø V. Palms Maskinfabrik Kolon Glh.

050 Randers Randers Motorfabrik v / Kristian Eriksen Hein / Jastram 1916 1968 2t./ 4t. Glh. + 4t. Petroleum. Jastram på licens 1936-1944

051 Randers H. Hein og Sønner Hein 1898 1916 2t./ 4t. Glh. + 4t. Pet.


H.Hein
 

Jastram Engineering er bygget på forståelsen af, hvor kritisk styring er for  ethver skib. Skibets og besætningens komfort og 
sikkerhed afhænger delvist af, hvor godt styrestemet fungerer. Vi mener, at styringen er et af de vigtigste elementer i ethvert skib. Denne motiverende kraft er grunden til, at Jastram  er tvunget til aft designe og fremstille den højeste kvalitet. Vi leverer pålidelige konstruerede maritime styreløsninger over hele verden.
Vi designer og fremstiller maritime styresystemer til de højeste kvalitetsstandarder. Vores produktlinjespænder fra enkelt manuel styring til små skibe til digitalt styrede og integrerede systemer til store skibe, Vi designer og bygger i henhold til alle større maritime klassificeringsregler og krav.
 
Fabrikken står omtalt således i 1955,:
Randers Motorfabrik A/S, Tjærbyvej, Torupdal pr. Randers, Telefon 850.
Indehaver fabrikant, direktør K. K. Eriksen, i bestyrelsen Frk. B. E. N. Eriksen og maskinmester K. N. Eriksen.
Firmaet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse.
 
Tekst og billeder er hentet fra
Dansk Motorfabrik og      Maskinsamling
Kristianmindevej 14

8500 Grenå

Den øverste er fra    :1926
Den midterste er fra :1929 
Den nederste er fra  :1
954                                             
logo
 
 Efterskrift: Kurt Villy Svendsen skriver:
Fabrikken står omtalt således i 1955, Kurt Hansen:
Randers Motorfabrik A/S, Tjærbyvej, Torupdal pr. Randers, Telefon 850.
Indehaver fabrikant, direktør K. K. Eriksen, i bestyrelsen Frk. B. E. N. Eriksen og maskinmester K. N. Eriksen.
Firmaet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse.
Webmaster skriver: Det er for så vidt korrekt det Kurt Villy Svendsen skriver, Den motorfabrik som han henviser til ligger i Dronningborg, fordi denne virksomhed grundlagdes i 1878 af Fabrikant H. Hein, der drev den indtil 1916, da den nuværende indehaver Kr. Eriksen overtog den. Han førte den videre indtil 1920 hvor grundlæggerens sønner førte den videre under firmanavnet : A/S H. Hein, men efter nævnte år forandredes det til det nuværende, dog endnu ikke som aktieselskab, idet fabrikken først i 1934 overgik til familieselskab med Kr. Eriksen som formand og John og Søren Eriksen i bestyrelsen.

 

"Nedenstående tekster fortæller om ejerskabet af Motorfabrikken, hvor:
051:
fortæller om stiftelsesår1898 og ejerskab indtil 1916, hvor Motorfabrikken blev overdraget til Kristian Eriksen og

 

050:
fortæller at stifterens sønner har videreført Motorfabrikken fra 1920 indtil 1968. Der blev fra 1936 - 1944 produceret motorer på licens fra Jastram.

 

051: er altså Dronningborg Motorfabrik
og
050: er altså så Grundlæggeren H. Hein`s sønner, som i 1920 videreførte Motorfabrikken under navnet. H. Hein & sønner. Den som kaldes Randers motorfabrik


Se også Randers Motorfabrik her

Så også: Krigen 1940 - 1945 HER
 
Se også: Sabotage mod Scandia HER