Dronningborg Historier
Gader og veje (R-S)


Restrupvej - Godk. af Dr. sogneråd 6.11.1941. 
Opk. efter herregården Store Restrup, Hornum herred, Ålborg Amt. - 
Før 1941 benævnt "Toftevej".

Rismøllegade - Godk. af Dr. sogneråd 6.11.1941.
Før 1941 benævnt "Møllegade" opk. efter vandmøllen Riismølle nævnt 1688. Har sikkert kun ført op til Riis Mølle, der lå ved Rismøllebækken, der hvor den nuværende Rismøllegård ligger. På det tidspunkt, hvor 
Bjellerup Teglværk startede, har den ført op til teglværksarbejdernes bolig 
(senere Alderdomshjem) på Ankerhusvej.

På trekantgrunden "Trekanten" på hjørnet af Rismøllegade og Udbyhøjvej satteDronningborg Maskinfabrik på et tidspunkt et stort skilt op, hvorpå der med store bogstaver stod Dronningborg Maskinfabrik, og en pil der pegede ud ad Udbyhøjvej mod fabrikken.
Trekantgrunden blev i 1933 købt af Skomager Morten Mortensen, som her byggede sin Butik og Skomagerværksted. Senere blev ejendommen overtaget af Gudmund Madsen. I dag er det Bodega'en Trekanten, samt Dronningborg Pizza, der har til huse her.

Rolighedsvej - 1933-43.
Opk. efter ejendomen Rolighed, der lå syd for Udbyhøjvej overfor Egholmvej. 
Opt. son offentlig bivej 1935 - Ændret 4.2.1943 benævnt "Egholmsvej".

Rosenholmvej - Godk. af Dr. sogneråd 10.1.1966. 
Opk. efter Rosenholm ved Hornslet.

Rugårdsvej - Godk. af byrådet 19.4.1971.
Opk. efter herregården Rugård nellen Grenå cg Ebeltoft.

Runddelsvej - 1933. 
Benævnt efter vendepladsen

Rønne Allé - 1936.
Strækningen havde i 1930- og 40-erne rønnetræer som vejtræer. Deraf var navnet afledt.

 
 

Sandvejen - 1932-35 (?)
Navnet er opstået ved, at vejen førte til grus- og sandgrunden, hvor sandet til at blande i leret ved Bjellerup Teglværk, blev hentet. 
Opt. som offentlig under dette navn. I 1935 ben. "Østre Boulevard".

Selsøvej - Godk. af Dr. sogneråd 15.10.1962.
Opk. efter herregården Selsø i Hornsherred.

Skaføvej - Godk. af Dr. sogneråd 15.10.1962.
Opk. efter herregården Skaføgård på Djursland.

Skolevej - 1933-41.
Opk. efter Dronningborg skole. Bygningerne anvendes nu af Bakkeskolen. 
Fra 6.11.1941 ben. "Stenaltvej". Herregård på Djursland.

Sportsvej - 1935.
Del af "Sportsvej" afgivet til "Klostervej" 12.3.1973.
Opk. efter idrætspladsen, der ligger ved vejen. .

Spøttrupvej - godk. af Dr. sogneråd 6.11.1941. 
Opk. efter herregården Spøttrup ved Kaas Bredning. Før 1941 ben. "Vinkelvej".

Stenaltvej - Godk. af Dr. sogneråd 6.11.1941. 
Før 1941 ben. "Skolevej". Opk. efter herregården på Djursland

Støvringgårdsvej - Godk. af Dr.sogneråd 12.11.1959.
Opk. efter herregården Støvringgård ved Mellerup. Efter kommunesammenlægningen ændret til "Højriisvej".

Svanholmvej -1966.
Opk. efter herregården Svanholm i Hornsherred.