Dronningborg Maskinfabrik væltes ...
 
Bid for bid forsvinder Dronningborg Maskinfabrik 
Hentet
fra Randers Amtsavis mandag den 01.februar 2021
af Lone Hammer Sørensen og Fotograf Annelene  Petersen
 
Arbejdet med at rydde Dronningborg Maskinfabrik, så der kan blive plads til boliger, er i fuld gang. Selve nedrivningen forventes færdig til sommerferien, og derefter bliver der taget stilling ti, hvem der skal bygge, lyder det fra ejeren bag den otte hektar store grund.

 Drbg. Mask. væltes

 
 
 
 
                                                                                                     (Teksten fortsætter under
                                                                                                                    billedet)
 
 nedbrydning 3
 
1a 6   overføre arealerne til byzone,samt give mulighed for at området fortsat kan udvikles til offentlige formål inden for fritidsaktiviteter, idræt og lignende.
 
  Kilde: Randers Kommune
 fortsættes her...
   viklede sig i forbindelse med
   landbrugets mekanisering.
   Fabrikken har som stor arbejdsplads
   spillet en vigtig rolle i den regionale
   industrihistorie. Langs Udbyhøjvej             ligger fabrikkens administrations-
   bygninger fra 
omkring 1960.
   De røde murstens-bygninger er i tre

   etager med japanskinspirerede træ-
   værksdetaljer under de flade tage. 
   Bagved 
findes produktions-  
  bygningerne, heriblandt en stor, 

  ældre fabrikshal i rødt tegl med en
   række markante gavle."
   Stedet rummer mange 
   bevaringsværdige, bygninger,  

   og inden for lokalplanområdet er 
   der flere bygninger, der er 
   opaget i kommune
planen som 
   bevaringsværdige med en   

   middel bevaringsværdi. Det 
   drejer sig  dog
ikke om maskin- 
   fabrikkens produktions-
   by
gninger, men om private 
   boliger langs Udbyhøjvej         

   samt hovedbygningen til
   heldagsskolen på hjørnet

   af Udbyhøjvej og 
Dronningborg
   Allè .
 
   
 

Halvdelen af de 15 røde haller er allerede væk. Foto: Annelene Petersen
 1 a 7 - kopi
  
 Billeder 2 af 4
 De gamle bygninger på Dronningborg Maskinfabrik er ved at blive revet ned.
 Foto:Annelene Pedresen
 Billeder 3 af 4
 De gamle bygninger på Dronningborg Maskinfabrik er ved at blive revet ned.
 Foto:Annelene Pedresen
 Billeder 4 af 4
 De gamle bygninger på Dronningborg Maskinfabrik er ved at blive revet ned.
 Foto:Annelene Pedresen
     

Et tilbageblik til fordums dage ...
 

 16 mill
 
 Mejetærskere i diset vejr
  Foto: Kaj Grosen
 Kolonnekørsel til Randers Havn
  Foto: Dan Løvkvist 
Billedet er fra ....
Foto: Arkivet
Billedet e rantagelig fra Hjørring
Foto: Arkivet