Scndia - før og nu
 Skærm 1
                Ib Trankjær: Velkommen Susanne Skjøtt!    
                                                              Foto Kaj Grosen
 
 
 

I dag ejes Scandia-området af SporbyenScandia P/S.

Lokalplan 640 fortæller om højde og fodaftryk for SporbyenScandia for de enkelte byggefelter.

 SporbyenScandia er et stort omåde, så derfor er området delt op i byggefelter fra A til Å. Den uddelte helhedsplan (Plan 1) fortæller om planen, som den ser ud november 2019. Herudover arbejdes der pt med en ny lokalplan syd for sporet, som forventes færdig medio 2020.

 Plan 1
                                                            Plan 1
 
 
Omdannelsen af bydelen Scandia

Visionen bag SporbyenScandia er at bevare dens industri-kultur og områdets historiske værdier.

 

Navnet på området SprobyenScandia trækker tråde tilbage til industrimindet, og også vejnavne i området har sporet som efternavn:

Scandiasporet, Ankomstsporet, Midtersporet mv.

 
Jernbaneskinnerne gennem hele området bliver bevaret som et grønt spor og forbindelsesled mellem de enkelte bydele.
 
Nogle bygninger er så gamle, at de bliver/er nedrevet. Andre bygninger er bevaringsværdige - de er markeret med "blå stjerner" i det uddelte materiale  (Plan 2).  
  
Effekter er nedtaget og gemt til kreativ brug i området, og pt har vi på området indrettet et showroom: "Perronen", hvor effekter er udstillet sammen med plancher af solgte områder, så projektets status og udvikling kan følges.
 
Scandia har tidligere været et lukket land og indhegnet område, hvor vi ved omdannelsen af bydelen forsøger at åbne op for området, så det bliver en naturlig del af Randers. Vores vision er at skabe liv, så det bliver en kreativ og levende bydel, som vi har startet ved at arrangere forskellige event i området: Second Hand market, DR's maddysten-optagelser, Design og Fashion event, Randers Egnsteater, og Padel Sport mv., så vi derved gør opmærksom på området på ny måde ud over at være en stor byggeplads.
 
Det uddelte materiale (Plan 1 og 2) med fotos fortæller om solgte områder pt., hvor vi i dag oplever byggepladserne på området.
Se info om de enkelte områder/byggefelter på det uddelte materiale.
Byggefelt A+B:
   Parkkvarteret er i gang og 1. indflytning 1. december     2019.
Byggefelt O:
   Toghavegården er i fuld aktivitet og færdig sommer       2020.
Byggefelt T:
   Væksthuset opstarter forår 2020.
Byggefelt U:
   Er solgt.
Byggefelt Q:
   Er solgt.
Byggefelt R+S:
   Er opstartet med at bygge november 2019.

 Plan2
                                       Plan 2
 
SporbyenScandia er en jordbank, og når et byggefelt er solgt til en bygherre, er det op til den enkelte bygherre at bygge ud fra lokalplanens anvisninger. SporbyenScandia står kun for koordinering af byggepladsen og etablering af forsyninger og veje til og i området.
 
Herudover arbejder vi i SporbyenScandia også med ideer til at omdanne bydelen blandt andet bygning K: Torvehallen, hvor vi har en ide om at ombygge til "et urbant boffællesskab", og her håber vi på at sælge ideen til en kommende investor.
 
Vi byder generelt alt det skæve og alternative velkommen, så vi kan få skabt en bydel med egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie, hvor nyt mødes med gammelt.
Tidligere tiders industrikultur mødes med moderne bebyggelse.
Oprindelige skinnespor mødes med grønne frirum
    -> og vi bygger en bydel derpå. 
 
Vi synes selv, vi er kommet godt fra start, og det jeg har fortalt i aften og det uddelte materiale er status på området, som det ser ud i dag november 2019.
 
Iøvrigt kan man følge med i udviklingen på vores hjemmeside:
   www.sporbyenscandia.dk                        
                                             Susanne Skjøtt
                                           Profil Systemer A/S

 
 
skærm 2
  Jørgen Andersen: Tak for i aften Susanne!  
                                                           Foto Kaj Grosen