Scandiahaverne
                                                                   

       
Jeg er blevet bedt om at fortælle om haveforeningen Scandia.

Den hed fra starten Østerbro, hvor dette navn kommer fra har jeg forsøgt at finde frem til.
Der var en del små haver bag ved Østerport ned mod Hadsundbanen, men de havde ikke noget navn.
Det nærmeste jeg har kunnet komme navnet, er et stykke af Udbyhøjvej fra Fjordgade og ud mod Scandia, der er blevet omtalt som Østerbro.

Så om det er der fra navnet Østerbro stammer fra har jeg ikke kunnet finde frem til.
Først i Jan. Md.1964 gik Anny og jeg ned af grusvejen der lå parallel med Katholmvej, som i dag er flyttet ud på Tjærbyvej ved Rema.

 Der mødtes vi smed Iversen som var ved at fodre fugle og han spurgte, om vi ikke skulde havde en kolonihave, men vi var nu ikke helt forberedt på det, vi fulgte dog med ned til haverne, og der var 3 haver som ikke var besat, det var haverne 22-19-og 20, nr.22 var i sikh og sak. den blev dog senere nivileret og nr. 20 stod under vand, så vi valgte nr.19, der var kun 4 pæle som markerede havens størrelse, eller var der kun plovfure og en masse sengræs.
På et tidspunkt først på året havde Scandia købt grunden, hvor der i dag er oplagsplads for containere og værksted.
De havehuse der var på grunden skulde fjernes, og vi var heldig med at kunde købe et af dem for ejeren vilde ikke have kolonihave mere.
Haveforeningen hed Østerbro så vi mødte op Skærtorsdag den 26 april 1964 kl 8.00, men der gik ikke lang tid før end vi var uheldig med at rykke en ventil af traktorens dæk, som vi havde lånt på Scandia, så turen gik op på Bjellerup Ladegård, hvor vi fik fat i en mand med en traktor resten af dagen til kl 20.00.
Til at flytte husene var vi Børge Bager, Jacob Lauersen, Anders Skipper, sygekasse Bjerre, Frits Christensen og Kaj Nygaard.
Da vi manglede 2 huse var vi alle trætte, så de sidste huse blev bare sat ned på jorden uden understøtning. Den daværende formand var en hår mand, for han var efter mig nogle gange, når jeg tog et hvil, så gik jeg ned bag huset for at gemme mig, men der fandt han også mig, så det var bare med at komme i gang, når man tog hjem om aftenen var jorden helt sort, men når man kom næste dag var hele haven grøn af nyt ukrudt.

Den 4 maj 1964 var jorden klar til at vi kunde sætte kartofler, og plante kål for det skulde være det bedste til at holde ukrudt nede. Men der var et problem, der var jo ikke indlagt vand så havefolket måtte i gang med at grave 2-3 olietønder ned, så havde vi vand, men det var fuld af okker og det kunde ikke drikkes.
Der var øl strejke på dette tidspunkt, men jeg havde været forudseende og sikret mig øl, så folk var misundelig når de kom forbi for at se hvad der skete og brøndgraverne drak øl.
På den første generalforsamling i haveforeningen Østerbro, blev det vedtaget at der skulde indkøbes hækplanter og man skulde hjælpe hinanden med at plante hækken.
Bestyrelsen havde aftalt med Randers kommune, at man kunde hente rent drikkevand ved pumpehuset,
l året 1970 blev der afholdt fest for kolonihavefolket i håndværkerforeningen og uddelt præmier og lille Bo kom med familien og sang "Jeg har set en negermand", men på grund af meget dårligt vejr, var man meget forsinket og Bo var så træt at han var lige ved at falde i søvn under sangen.
Året 1971 mageskiftede Scandia og haveforeningen Østerbro og vi fik lov til at blive i haverne, men på betingelse af vi blev meldt ud af kolonihaveforbundet for så havde Scandia ingen forpligtelse til at finde nye haver til os, men vi fik dog et års opsigelse fra den dato og fremover dette blev dog senere til to år. Navnet blev udskiftet til Scandia da det nu var på deres jord, og vi skulde ikke betale for at være der, hvis der sket salg af en have skulde bestyrelsen vurdere huset og opslå det på Scandia, da medarbejderne havde førsteret til at købe og hvis ikke kunde man sælge til anden side.
Et par sjove historier findes der også i haveforeningen, når bogtrykker Chresten Lauersen kom ned i haven hejste han flaget, og når han tog hjem til middag tog han flaget ned,, og når han kom tilbage blev flaget hejst igen.
Dette skete i have nr. 1S. Jacob Lauersen også kaldet skomageren havde for vane at gå i spidssnuede træsko, og når han havde plukket de første jordbær, råbte han: Kom og se jeg har plukket en hel kurv fuld, - men det var mini kurv, hvor der kun kunde være et par stykker i kurven, men det var jo rigtig hvad han sagde.
Jacob boede på Udbyhøjvej nr. 136 og når han var haven nr. 24 kunde fru Jacob fløjte efter ham fra vinduet, så var det med at komme hjem til maden.

l efteråret 1971 var der en gammel Scandia medarbejder, Jens Peter Christensen, til afskeds besøg hos direktøren på Scandia, hvor han havde et ønske, om at få stillet et stykke jord til rådighed, dette medførte at den siddende bestyrelse fik overdraget et stykke jord på ca. 2 hektar jord til nye haver og det blev til 26 stk. haver i alt, som bestyrelsen så måtte forsøge at afhænde, fortrinsvis til Scandia folk, og det lykkes næsten.

Ved fordelingen af haverne, fik de folk der havde meldt sig først, ret til at vælge først. Der forestod et stort arbejde med at få anlagt veje, så når der kom et læs murbrokker eller store sten var det den nye ejer job, at få dem fordelt, og til sidst kom Vognmand Erling Kristensen og fyldte grus på, og det var han en sand mester i.
Flere af de nye ejere som fik have ned mod engen, fik sig en dag en overraskelse af format, fra den ene dag til den anden med larm fra Toldbodgade.
Der har så vidt jeg husker været afholdt Set.Hans bål hvert år, i haven med en stor tilslutning af haveforeningens medlemmer, men en gang turde man ikke tænde det meget store bål, for det blæste meget, så man lavede et mini bål på P. Pladsen.
Den første portal som haveforeningen fik lavet, stod der H/F Scandia på, lavede den daværende turistchef Ovesen for Randers, det var ham med storken som ikke kunde flyve, og den passede han i nogle år.
Ja dette var et sidespring, men portalen var rigtig flot, den endte sine dage, hvor det var stormvejer af format. l dag har man et rigtig flot navneskilt som er lavet Kristian Fisker, det hænger ved indkørslen til haveforeningen.
Haveforeningen har en gang købt en container på havnen i Aarhus for 10.000 kr og den blev leveret af Vognmand Ødum uden omkostninger og de penge har vist været givet godt ud, for i dag bruges den til haveforeningens traktor og andre redskaber og et indkøbt telt.

Jeg har endog været i byretten, hvor der var to damer som oven i købet var søskende,som ikke kunde blive enig om hvem der ejede haven, det kan føre mange mærkelige ting med sig at være i bestyrelsen.
Man siger at alle veje føre til Rom og det er nok rigtig. men vejen føre også ned til Scandia Haveforeningen, for der har i tidernes morgen været 3 forskellige veje, og den sidste vej som i dag bruges, bevirkede at den have Jens Peter fik tildelt skulde bruges til indkørsel i haverne, men man var heldig med at kunde give ham en ny have, for der stod i lovene at hvis en have blev misligholdt kunde man tage haven fra ejeren og der var tilfældigvis en have som ikke blev passet.

Der har været flere forskellige navne på havehusene, så som Lappen Kik l Bar - Hut Li Hut - Karen-Mutti - Va To Di Ka - Tå Brøme og det blev almindeligvis udtalt Tag Brød Med, hvad de forskellige navne dækker over har jeg ikke styr på, men det har nok haft en speciel grund.

Omkring halvdelen af haverne har været oversvømmet en gang for mange år siden, hvor vandet kom op af kloakken, ud for Viggo Grøns hus, grundet et meget kraftig regnvejr, og det medførte at Tom som boede i et af husene måtte sove på et bord sammen med sin hund.
Et øjenvidende fortæller at da han kom ned til sin have, så han pludselig et køleskab kommen sejlende forbi sin have.
For mit vedkommende stod vandet lige op til dørtrinnet, så skaden var ikke så stor i haven.
Scandia har i tidernes løb sendt folk på inspektion for at se på hvordan haverne blev passet og man har kun hørt positivt om dette.
Haveforenings ophør, - ja det har været et stort problem mange gange, om vi vilde blive sagt op, for hver gang der har været afskedigelser på Scandia var man nervøse, og det er sket mange gange, en af de værste gange var nok da bestyrelsen blev indkaldt til møde på Scandia, hvor man fik forevist tegninger over hele området, hvor man vilde bygge forskellige former for huse, men Scandia og køberen, kunde ikke blive enig om prisen, så det faldt til jorden.
Men det aller værste for havefolket, var dog da Scandia havde henvendt til Randers kommune, for at få lov til smide os ud. Så bestyrelsen mødte op for at høre hvad der skulde ske på byrådsmødet, men da man kom til punktet som omhandlede Scandia jord, blev forslaget trukket tilbage, da det vist var lige mange stemmer for som i mod, da forslaget kom til afstemning, og det stod lige,kunde man ikke få sagen op igen. Forud for byrådsmødet havde vi fået lavet en folder der blev sendt til alle byrådsmedlemmerne, om det var den der gav udslaget vides ikke.
H U R A A A den 20 Juni 2001 blev det vedtaget af Miljø og Energi Ministeriet at kolonihaver ikke kunde nedlægges, så nu er havefolket rolig indtil videre.
Et kinesisk ordsprog siger: "Vil du være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Vil du være lykkelig i lang tid så gift dig. Vil du være lykkelig hele dit liv, så få dig en have

Kaj Nygaard