Forår 2020

      På tur i Dronningborg

Nedenfor er anført henvisninger til hjemmesiden for Dronningborg Historier,

som måske kan give inspiration til en gåtur.


Sporbyen Scandia - hvad sker der?

 

Kort over byggefelterne kan give et overblik:

 

https://www.dronningborghistorier.dk/scandia---foer-og-nu

 

 

 

De gamle træer, der præger bybilledet, er ved at springe ud.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/det-gamle-trae-ll 

 

 

 

Østre Kirkegård med ny udsprungne træer og historiske minder

 

https://www.dronningborghistorier.dk/oestre-kirkegaard

 

 

 

De gamle huse

 

Hvor ligger de, og har de en historie?

 

https://www.dronningborghistorier.dk/flere-huse

 

https://www.dronningborghistorier.dk/hus-kanon

 

 

 

Højriis

 

Denne smukt renoverede bygning på Udbyhøjvej

 

har på forskellig vis indgået i Dronningborgs historie. https://www.dronningborghistorier.dk/hoejriis-2

 

 

 

Randers Fjord og Dronningborg Baadelaug

 

Fra Dronningborg Baadelaug kan man

 

mod vest og øst ad Lodsstien følge fjorden.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/dronningborg-for-fulde-sejl

 

https://www.dronningborghistorier.dk/randers-fjord

 

Rismøllegården

 

Gården ligger der endnu lige op ad Rismøllebækken.

 

Det kan være spændende at følge bækkens forløb

 

frem til udløbet i fjorden.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/rismoellegaarden-2

 

 

 

Hvor lå Rahrseje?

 

Store dele af området mellem Udbyhøjvej og Tjærbyvej

 

er udstykket fra Rahrseje. Et enkelt træ fra haven står der endnu.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/rahrseje-2

 

 

 

Dronningborg Vandværk

 

Rent vand er særdeles vigtigt for os.

 

Gennem udvidelserne af vandledningsnettet

 

kan udbygningen af Dronningborg følges.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/dronningborg-vandvaerk

 

Danargrunden

 

Området øst for Teglvej har været hjemsted for

 

landbrug, teglværk, tærskeværker, raditorer.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/danargrunden

 

 

 

Den røde og den hvide skole

 

Den første skole i Dronningborg fra 1899

 

kan endnu ses på Udbyhøjvej.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/001

 

 

 

Hadsundbanen

 

Jernbanesporet kan stadigvæk følges!

 

https://www.dronningborghistorier.dk/004

 

 

 

Dronningborg Maskinfabrik

 

Bygningerne ligger der endnu,

 

og sporet til Hadsundbanen ind igennem gør også.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/dronningborg-industri

 

 

 

Haveforeninger

 

Dronningborg Parken, Haveforeningen Scandia, Tjærbykolonien (med brevduer)

 

En tur gennem haveforeningerne kan i sig selv være en oplevelse.

 

https://www.dronningborghistorier.dk/haveforeninger-i-dronningborg

 

 

 

 Billede nr. 1
 Haveforeningen Scandia med Højriis i baggrunden - set fra Toldbodgade.

 

 

 

 

 

 

 


 Billede nr. 2
 Billede nr. 3
 

Riismøllebækkens udløb i fjorden 

Sporbyen Scandia bygger på