Dronningborg Historier
Gader og veje (T-Å)
 
Teglvej - er den første "rigtige" gade (med asfalt, fortov og hele moletjavsen), der blev anlagt i Dronningborg, og det skete i 1933. Der var dengang en masse huse i gaden (en 4-5 stykker!).
Gaden har naturligvis fået sit navn efter Teglværket (nedlagt ca.1922), som udgjorde ca. 20 tdl. d.v.s. hele det nuværende Teglvej på begge sider (ink.det tidl. Danar)- altså fra Udbyhøjvej til og med "Jensens grund", hvor Andelsbo's nye afd.16 nu ligger.
Før den tid d.v.s. før 1897, udgjorde det samme område marken til en gård, der hed Lille Bjellerup, hvis stuehus endnu eksisterer og nu bruges som 
Bibliotek (Tidligere kommunekontor og endnu tidligere Direktørbolig til Teglværket).
Nr.2 er det første hus, der blev bygget på Teglvej.

Tjelevej -1966.
Opk. efter herregården Tjele mellen Viborg og Hobro.

Tjærbyvej - var før århundredeskiftet kun en grusvej, der førte til "De nedre byer", hvor de store velhavende gårde lå. Der var meget få huse, på den del af Tjærbyvej der gik gennem Dronningborg.

Toftevej - 1938-41.
Ændret til "Restrupvej" 6.11.1941.

Tværvej -1939.

Tårupgårdsvej - Godk. af Dr. sogneråd 6.6.1957.
Opk. efter Tårupgård herregård ved Hjarbæk Fjord.

 
 

Udbyhøjvej - 1870 (?). Den ældste vej i Dronningborg.

Ulstrupvej - Godk. af Dr. sogneråd 12.11.1962. 
Opk. efter herregården Ulstrup ved Langå.

 
 

Valløvej - Godk. af Dr. sogneråd 15.10.1962.

Vesterboulevard - 1937-41. Optaget som offentlig under dette navn i 1937. 
Ændret til "Dronningborg Boulevard" af Randers byråd 24.11.1941 og Dr. sogneråd 6.11.1941.

Vester Tværvej - 1944. Ændret til "Astrupvej" 5.10.1944.

Vinkelvej - 1935-41.
Ændret til "Spøttrupvej" 6.11.1941.

Visborgvej - 1966-69.
Opk. efter Visborggård NØ for Hadsund. Ændret til "Oksholmvej" 26.6.1969.

 

Øster Tværvej - 1938

Østre Boulevard  - 1935                                                                                                                                                      Optaget som offentlig i 1932 under navnet "Sandvejen".

 
 

Ålholmvej  - Opkaldt efter Ålholm Slot Lolland