Spejdere i Dronningborg
                KFUM - De grønne

 
                                                     nr. 1

Gunnar Knudsen 2014
 

 nr 2  3a

Dronningborg gruppe blev startet i januar 1951 egentlig var der lidt i gang i november1950 hvor ca 50 ulve fra Randers havde indbudt drenge fra Dronningborg ca 20 var mødt op men den officielle start var 17. januar 1951. Flokleder Svend Otkjær 

                   4a  5a

Her var der både ulve og store spejdere, efter gamle optegnelser var der 10 ivrige drenge i ulve alderen der dengang var 9 år og op til 12 år.En lille ting kan nævnes at der var møde en gang om ugen men en dreng foreslog dog om der ikke kunne holdes møde lidt oftere da han jo alligevel nu skulle hjem og sove 7 gange inden næste møde.

I slutningen af september 1951 var der 20 drenge, 1. oktober rykkede 13 af drengene op og blev store spejdere. PF Kai Grosen Jensen og PA Jørgen Bent ,men der kom stadig nye drenge til som ulve.

                6a       7a

 

                                 8a

 

   
   
   
   
                                       

I 1952 var ulvene på sommerlejr sammen med Randers ulvene  på ”Stavnsborg” ude på Djursland, leder var Svend Erik Nielsen, han stoppede da han skulle flytte til Sahl.

(Der blev rettet henvendelse til lærer Stadkjær Petersen på Tjærbyvej)
                        
 Det var tradition at der en gang om året blev holdt spejderfest.   

 18a  19a

1954 kom der ny flokleder det var Aage Petersen fra ”Røde Kors Børnehaven” og som ass var det Niels M Nielsen senere hen kaldet ”Niels 2 gang”

Bander [her ses et de daværende medlemmer i de 4 bander 

 nr. 22
B10 Gl. Ulve billed  [på dette gl. Flokbillede kan jeg kende Åge Pedersen, Niels Nielsen, Kristian Gertsen, Knud Erik Henriksen, Orla Pagter,. Hans Hansen, Niels Jørgen Skødt, Niels Karmark Pedersen, Peter Lauersen, der er tvivl om årstallet evt 1956-57 ]

  

 nr. 23
Gl. Ulve billede [ På dette billede kan jeg kende Tommy Johansen, Kristian Gertsen, Gunnar Jensen, Niels Nielsen ]

 

 nr. 25 a  nr. 27

B12 Overenskomst med gårdejer i Svinding
 
I 1956 fik spejderne en grund med hytte på  i Svinding ved Ålum  til rådighed mod at betale 15 kr. årligt i leje, som det fremgår af aftalen måtte man gerne modernisere og evt. udvide hytten.

 Årene gik det blev februar 1958 her blev jeg meldt ind og fik ulvenavn ”Rikki” ved et fuldmånemøde 26. februar 1958.Vi var efterhånden blevet så mange drenge at det blev nødvendigt at dele flokken op i 2, hvoraf den ene hed ”Junglefolket og den anden hed ”Mowglis venner”

De ledere der havde med os at gøre var J. Bolø, Per Illum, Rasmus Due, Niels Nielsen, Svend Jacobsen, Torben Beck.

Lige som nu skulle der dengang også indgives medlems opgørelse, vi var total 64 i gruppen 37 ulve, 15 spejdere, 2 senior spejdere, 1 rover, og aktive førere 9 

 nr. 27 a
Navneliste over fører [GF {Per Illum}, TF {Kaj Grosen }, FF { Rasmus Due Mowglisvenner }, FF { johannes Bolø Junglefolket }ASS {Leif Didriksen, Hans Chr. Christensen, Erik Hoelgård Kristensen, Niels . Nielsen,Torben Beck }

Den første sommerlejr jeg var med på var til en hytte i Skåde bakker ved Århus lige nedenfor ”DR`s sendemast Søster høj, af ting der huskes fra den lejr var at vi skulle cykle fra Dronningborg til Skåde bakker det var noget af en tur for de små ben, på lejren havde vi et jungle løb hvor vi fik tigerens Sherekhans ”skind ” med hjem dette ”skind ”er hvis det har overlevet diverse flytninger stadig i gruppens eje.

 
nr. 28 a
Fuldmånekrog

Per Illum der var tegner fremstillede sammen med J. Bolø baggrundstæppe med jungle motiv og fuldmåne samt ulvemasker til os når vi skulle holde fuldmånemøde det var med moderne udtryk ”vildt fedt”. 
 
Vores møder blev holdt på den gamle skole i et klasselokale så der skulle ryddes op efter hvert møde. Senere da den nye Rismølleskole blev taget i brug blev vi lidt ”hjemløse” men vi (ulvene) fik mødelokale i kælderen hos O.P Hansen Udbyhøjvej 125.

O.P.Hansen havde tidligere haft med Baptist spejderne at gøre så han vidste hvad det gik ud på.

De store spejdere holdt så vidt jeg husker deres møder hjemme privat. 

Noget vi så frem til hvert år var vores fastelavnstur op i Dronningborg skov, vi havde fået lov til at hænge fastelavnstønden op ude i skoven, efter tøndeslagningen var der en ”tæve øvelse” hvor vi blev delt i 2 hold, fik et liv (et stykke bomuldsgarn )bundet om armen og så gjaldt det bare om at finde skatten og tage de andres bånd fra armen, blev vi frataget vores bånd, skulle vi tilbage til vores depot for at få et nyt ”liv”, legen stod på ca 30 minutter.
Derefter afsluttedes turen altid med dejlig varm cacao og hjemmelavede fastelavnsboller (mums).

 nr. 29 a
Fastelavns tur til Dronningborg skov

Årene gik der var stadig gang i ulvearbejdet mens det haltede lidt med de store spejdere

I 1963 tog daværende sognepræst Gunnar Mølgård der også havde været chef for KFUM spejderne i Danmark  sammen med ingeniør Otto Nørskov  initiativ til at starte en drengeklub i konfirmandstuen under præste boligen, det første vi lavede var at bygge vores egen drage og så skulle der konkurreres i drageflyvning.

Tiden gik efter nogle møder kom det så frem om vi ikke ville være KFUM spejdere, således kom der gang i de store igen.


Vi fik af Dronningborg Kommune stillet et ældre hus på Sportsvej nr. 6 til rådighed lige ved siden af de gamle boldbaner, her kunne vi udfolde os rigtigt både ulve og store spejdere. Huset havde vi indtil vi flyttede til nye lokaler i stuehuset i Dronningborg hallen i 1971 og det var dengang luksus.
 
Som altid mangles der penge derfor blev der samlet aviser og loppemarkeds ting, hvert år havde vi uddeling af telefonbøger.

 nr. 30 a

Tlf. bogs uddeling [ her har Kai Grosen fanget ulve og spejdere der gør klar til at dele telefonbøger ud ]
 
Da det så gik allerbedst fik vores trop fører Otto Nørskov arbejde i en anden by og måtte flytte, ja så stod vi der med håret i postkassen, heldigvis for os kom Erik Jørgensen en trop leder fra Randers ud til os og hjalp Orla Pagter med at få gang i troppen igen, inden længe var vi oppe på ca. 30 i troppen.
Der blev arrangeret en fin sommerlejr på Endelave sammen med spejderne fra 1. Randers trop.

Som s
pejdere dyster vi om point og på denne lejr var en af opgaverne at passe på patruljestanderen blev denne stillet under opsyn kunne vi enten tage de andres eller også få vores taget, hver gang vi mistede standeren gav det minus, så der var konstant ”krig på kniven”.

 nr. 31 a
B20 Trops billede [forreste række fra venstre:Torben Skovholm, Henry Sørensen, Orla Vitting, Keld Petersen ,Per Gamrath, Viggo Ravn, Jørgen Jensen, Ole Jørgensen,
I midten: Jens Kristian, Anker Mogensen, Niels Jørgen Christensen, Peter Jensen, Orla Pagter, Erik Jørgensen, Frank Jensen, Claus Schak Søndergård, Uffe Nielsen, Søren Sloth,
Bagerst: Gunnar Knudsen, Jens Sørensen, Knud Larsen, Keld Man Nielsen, Frank Pedersen, Jens Kaspersen, Mogens Jørgensen, Niels Hernrik Vognsen, Flemming Rafn, Lars Haun Pedersen ]

      
I 1965 var det korpslejr år den skulle foregå i Slagelse, Trelleborg lejren” blev en fantastisk oplevelse.

 nr. 32
    B21 Korpslejr [Randers spejdere marcherer gennem indgangsportalen ]
 nr. 33a
       Spejderlilje [Som afslutning skulle alle deltagere danne spejderliljen.]  

 

 nr. 34 a
 Randerslejren [forrest fra venstre: Kim, Rasmus P. , Sarah M.,Midt: Mette C, Pia N. ,Martin Bo N. ,Tomas N., Bagerst: Michael P. , Gunnar K. , Martin C. , Jens R.


Efter 1965 faldt interessen for at være stor spejder, men jeg ville gerne hjælpe [”Niels 2 gang ”( Niels Nielsen) ] med ulvene og her blev jeg så  først som hjælper senere som leder, det blev til mange år som jeg med glæde ser tilbage på, dejlige oplevelser,herlige unger gode leder kammerater og ikke mindst god forældre backup.
 
Billeder af ulveflok      

 nr. 36 a   nr. 36 a
 nr. 37 a
 nr. 38 a 
nr. 39 a nr. 40 a

 
Et godt samarbejde gennem mange år havde vi med KFUM spejderne i Vorup Kristrup omkring sommerlejre.           

 nr. 41 a  nr. 42 a
  nr. 44 a
 nr. 43 a  nr. 45 a


Den spæde start 
I 1971 fik spejderforælder Poul Erik Skøt sat en handel i stand om en lejrgrund i Lindbjerg skoven, senere i 1979 fik også han sammen med mange andre frivillige hjælpere gjort det muligt at få en hytte på grunden, denne blev skænket af Maskinfabrikken ”JOKAN ” i Råsted.                

 nr. 46 a   nr. 47 a
 nr. 48 a
 nr. 49 a  nr. 50 a
 Hytten som den ser ud i dag 

      
1998 Englands tur arrangeret af Poul Andersen Sct. Clemens gruppe, grupper fra Spentrup, Gerlev, Havndal, Råby, Hungstrup (Tvede ), Dronningborg samt Spejdere fra Ans KFUK og KFUM deltog.

 Gilwell Park 1998

 nr. 51 a  nr. 52 a
 Martin (Benner ), Meinhart, Mette, Pia, Jens, Michael, Martin Bo  Ulveflokken 1981 forrest TV [: Bert , Mark, Tomas, Henrik,  Midt:  Jesper, Ole, Jesper, Anders, Keld  Bagerst: Niels, Lars, Henrik, Søren, Jesper, Søren, Claus, Signe (Fut )
  nr. 53 a
 Spejdere 1981 [ forrest TV:   Curt , Bo, Toni, Jens Chr, Claus. 
 Midt:   Bo, Claus, Torben,  Bagerst: Henrik, Peter, Henning, Ole, Morten ]

 I 1989 startede vores bæver arbejde op det var Yvonne Christensen og Grethe Jensen der stod for den afdeling senere kom Birgitte Pagter til og så som i dag (2014), hvor Susanne Skjødt har ledelsen.