Fortællinger fra danske slotte                og herregårde Slotte og Herregårde

Med fokus på slotte og herregårde fra Randers egnen holdt Niels Svendsen sit foredrag som annonceret:
Et foredrag med historier fra danske herregårde. Om arkitekter, arkitektur, adelsmænd og bønder. Men også særegne spøgelser, borgerkrige og en dansk konge, der til slut kun reagerede over Sakskøbing by.

Den røde tråd i foredraget er kronologien.
Niels lægger ud med at fortælle om de mange private borganlæg, der skød op i de urolige tider i 1300-tallet. Du vil her hørte om retten til at fejde sin nabo med "ærefuld vold", blot man besad et fejdebrev. Om det efterfølgende forbud mod privat borgbyggeri og license to crenellate - retten til at udsmykke sin bolig som en fæstning. Fra renæssancen, barokken og klassicismen hører du bl.a. fortællinger om Bagge Griis´ mislykkede attentat på Skipper Clement, Jørgen Lykke til Overgaard - Danmarks sidste ridder - hans kontroverser med præstestanden og opførelsen af Jyllands første renæssance herregård. Fra Sostrup hører du om den vilde greve, der formøblede det hele, og fra Visborggård hører du om et maleri der straffer. Men der er også gode historier fra Dronningborg, Gl. Estrup, Clausholm og Bidstrup.

Foredraget blev afviklet i samarbejde med Randers Bibliotek Øst, Dronningborg.