Dronningborg HUS-kanon
                                                  Billede nr.. 12
   12a
 

 By og Land har i 2018 præmieret huset med begrundelsen:.
"Forståelse for bevaring af det fornemme hus, herunder specielt den omhyggelige genskabelse af de oprindelige sprossevinduer og korrekt overfladebehandling".
 
 Højriis med Diplom  Diplom
 Spir

Højriis har fået monteret et nyt spir, da det gamle var blæst i stykker.

 
 Læs mere om Højriis her: