FORORD

Der er ikke mange, der kan huske tilbage til dengang, da Dronningborg blev en selvstændig kommune i 1904, men vi er en del der kan huske, da der var noget der hed Randers Amt ( oprettet år 1793 ) i hvilket Dronningborg var en af kommunerne. Der er også mange der kan huske, da Randers blev lagt ind under Århus Amt og Dronningborg blev sammenlagt med Randers kommune,( 1971 ) men der er ingen af os der kan huske tilbage til dengang, da der var noget der hed Dronningborg amt ( oprettet år 1547 - indtil 1550 hed det Randersgaard), som var et af landets største og mest indflydelsesrig amter, hvoraf Randers bare var en lille del.

Det var ganske vist på den tid, hvor lokalt selvstyre var en by i Rusland, og demokrati var et begreb der lå langt ude i fremtiden. Man brugte heller ikke betegnelsen AMT, men kaldte det et LEN, og at det vi idag forstår ved Dronningborg, slet ikke eksisterede, men var et slot der lå i den østlige udkant af det gamle Randers, det er så en anden historie.. Men hvorfor hænge sig i den slags detaljer, når det nu er Dronningborg det drejer sig om.

Danmarkshistorien har det med at tilpasse sig de mest fantasifulde beretninger, og til de skriverkarle, der kunne fortælle en god historie, som f.eks. den om ejendommen Storegade 13 i Randers, der ifølge "en god historie" skulle være det sted, hvor Niels Ebbesen vog Den Kullede Greve - den kendsgerning, at ejendommen først blev bygget 303 år efter, (år 1643) at både Niels Ebbesen og Greven var døde og borte, - det skulle vel ikke forhindre en fyr som Niels Ebbesen i at springe ud af en luge i gavlen af bygningen den 1. april år 1340.
( Det kan da siges at være en aprilsnar der vil noget )

I denne historie om Dronningborgs tilblivelse og vækst vil jeg kun benytte mig af den slags fantasifulde beretninger, når det kan være til hjælp for forståelsen, eller når det ikke vil kunne modbevises!
I sådanne tilfælde, hvor jeg benytter mig af mine egne forsmåede digteriske evner, vil jeg afsløre mig selv ved at skrive disse afsnit som dette - med hvid skrift på sort baggrund.

 Kildemateriale:
Randers Lokalhistoriske Arkiv.
Dronningborg Bibliotek.(Randersegnens Biblioteker)
Egebladet og andre af P.E.Jensens omfattende optegnelser.
(Tidl. Forstander på Dronningborg Plejehjem)
Landshistorisk Arkiv i Viborg
Tinglysningskontoret i Randers.
Materiale fra lokale borgere.
Tilsendt materiale.

Karl Møller
Dronningborg 1998
På vegne af
Foreningen Dronningborg historier
 
Læs om Reformationen