Kom med, hvad du har

Foreningen har et antal billeder, hvor vi ikke kender

personer, sted eller anledning til, at billedet blev taget. 
 
Har du billeder, der kan bidrage til Dronningborgs historie, så medbring dem. Alt har interesse.

Vi mangler fx billeder og ord om ”Roligheden”,  
der lå syd for Udbyhøjvej over for Egholmsvej.

I fællesskab vil vi knytte historier til billederne. 

 Storkerede
                                                      Storkerede - Hvor?

Referat
Ib Trankjær

Roligheden:
Ved fælles hjælp blev "Storkeredens" placering fastlagt til Roligheden, som lå for enden af Rolighedsvej, syd for Udbyhøjvej og østfor Scandia.
I dag hedder vejen Egholmsvej.
 Billede fra før Kirkens opførsel 1954
                            Billede fra før Kirkens opførsel i 1954
Roligheden kan ses i den hvide ring på nedenstående kopi af øverste billede.
 Billede med "Roligheden"

   
 Egholmsvej set fra Udbyhøjvej Egholmsvej - over Udbyhøjvej og ned til  Roligheden
                                                                                 Foto: Ib Trankjær 2019

Ved fælles hjælp:

 Roligheden med indtegninger
 Kaj Grosen skriver:

Jeg ved helt bestemt hvor gården Roligheden lå. Den lå mellem slagter Petersens hus og det gule firkantede hus begge på Udbyhøjvej. Gården lå nede under en høj skrænt op til Udbyhøjvej, der var nedkørsel lige efter slagteren hus, man kom ned til et hvidt  stuehus med 2 skorstene, en storkerede på den vestligste. Avlsbygningerne husker jeg ikke, men mindes en rund blomster kumme foran stuehuset.
Vejen fortsatte nedenunder det gule hu
s, der havde garage ud til vejen, og forbi huset med en stejl opkørsel til Udbyhøjvej lige ud for Egholmsvej.
Jeg husker også en lille beplantning her øst for vejen inden man kom hen til Østerport.
Iøvrigt tror jeg at et kastanietræ på Udbyhøjvej stadigvæk står lige ovenover stuehuset til Roligheden.
Desværre har jeg ingen billeder men ser det hele klart når jeg nu tænker mig om.

Ja det kan godt være avlsbygningerne til Roligheden de lange hvide, så er det hovedbygningen den hvide trekant der ligger bagved.
Jeg husker også en markvej der gik fra Udbyhøjvej ned forbi det gule hus og ned over jerbaneskinnerne, Hadsundbanen.
Ad den vej kørte karlene fra Bjellerp Ladegård ned til deres tilhørende enge.
 Scandia udvider
Randers Amtsavis den 13/2 1964                       Scandia udvider
Teksten under billedet lyder således:

”Scandia” udvider
Vognfabrikken ”Scandia” i Randers har begyndt forberedelserne til en udvidelse af fabriksomraadet. Man mangler plads i vognværkstedet og afkorteriet, og til dette formaal maa inddrages en del af det tilstødende areal syd for Østerport. -  Det er nødvendigt med en planering af arealet, der tidligere benyttes som kolonihaver, og det er man nu gaaet i gang med, saaledes som det fremgaar af billedet. - I baggrunden skimtes nogle af ”Scandia”s bygninger.
 
Viste billeder

Der blev vist forskellige billeder med henblik på at få afklaret:
                          
 Hvem, hvad, hvor og hvornår?
Billederne kan ses under disse overskrifter:

Dronningborg set fra luften

 Fotos taget af K.Drachmann Lade m. fl. fra fly
                    
 Nr.   1, 2  Dronningborgparken øst og vest
 Drbg-parken 1 a - øst
 Drbg-parken 2 a - vest

 Nr. 34    Dronningborg Maskinfabrik og Hovedgård
 Drbg. Maskinfabrik + Hovedgård
           
 Nr. 35  Salg af juletræer Dronningborg Hovedgård -
             Petra Lade med juletræ
 Petra Lade med juletræ
                          
 Nr. 32    Bjellerup Ladegård, Rosenholmvej
 Bjellerup Ladegård
                       
 Centrum
 Nr. 25  Trekanten
 Trekanten

 Nr. 23  Grønthandel og glimt af Posthus
 Grønthandel

 Nr. 20  Banevej - Jonna og Kaj Drachmann Lade
 Banevej

 Nr. 45  På søndagstur i hestevogn til traktørstedet i Østrup skov
 På hestevogn

Traktørstedet Østrup Skov
nr. 46
nr. 47

 Nr. 18 og 19  Beckers Maskinfabrik
 18 a
 19

Der blev ligeledes indleveret billeder fra Radiatorfabrikken Danar, som kan ses her

 Nr. 17  Blokhuset var gæstehus til Højriis.
 Gæstehus

 Nr. 14  Højriis som bibliotek.
 Bibliotek Højriis

Fastelavn

 Nr. 29  Fastelavn på Frisenborgvej 13
           Finn Børglund hjælper
 Fastelavn på Frisenborgvej 13
 Nr. 31  Børn gik rundt som soldater og sang for at samle
            penge til fest.
 Fastelavns soldater


 Klassebilleder
Flere klassebilleder fra skolen blev vist.
Personerne på de viste billeder blev forsøgt navngivet.

Billederne kan ses her på hjemmesiden under:
           Personlige historier - klassebilleder

Yderligere oplysninger om elever og lærere kan indsendes til hjemmesiden via dette link: Kontakt
eller afleveres på Biblioteket i Dronningborg.

Klostervej
 
Indleverede billeder:
 
Billede Nr. 26 a
 Klostervej billede 26 a
 Billedet er taget ud for Klostervej 49 - her boede Hansen og det er antageligt Hr. Hansen, der sidder på bukken. Han kørte bl.a. slagger og mælk ... læs Ulla Hansens fortælling her 
Det var iøvrigt Thorkild Post´s morfar. Læs hans fortælling her
 
 Billede nr. 27 a
 Klostervej 55 - billede 27 a
 Billedet viser Klostervej 55, hvor der på et tidspunkt blev etableret et handelsgartneri og der blev sammenbygget 2 store drivhuse i forlængelse af udhusbygningerne, som ses til højre, Der var indlagt store varmerør i begge drivhuses længde og der blev fyret med kul fra et i udhuset beliggende central kul fyr. Gartneren hed John Andersen og fruen hed Anna, de havde 3 børn, den ældste husker jeg ikke, men Thorkild og Charlotte og Charlotte arbejdede på Levnedsmiddelkontrollen i Randers og hun havde 2 børn, Torben og Peter og de boede på Østervangsvej 6 i Randers.  
Læs også Ulla Hansens fortælling
 her

 

 Billede nr. 28 a
 Billede nr. 28 a
 Billedet er antageligt taget på Dronningborg Bådleje - man kan skimte fjorden til højre, Båden er ved at blive gjort sejlklar og man har sandsynligt været ved at tjære bunden på båden, men hvem kender de 2 herrer på billedet. Du kan indsende din viden her


Fest - Hvor?

 Billede nr. 40 a
 40 a
 Fest i det gamle forsamlingshus?? - hvem, hvor, hvad?

02/11-2022 Webmaster skriver: Ovenstående billede hører til Radiatorfabrikker "Danar" og der er følgende tekst til billedet:
"Radiatorfabrikken Danar har 25-års jubilæum. På Højskolehotellet afholdes en jubilæumsfest med frokost for alle ansatte på fabrikken, 13. dec. 1953"

 Har du bemærkninger, kommentarer eller kender du nogle af personerne på ovenstående billede, så hører vi gerne derom, Du kan kontakte Dronningborg Historier via dette link 

       
 Billede nr. 39 a
 39 a
 
 Billede nr. 41 a
 41 a
 
 Billede nr. 42 a
 42 a

Har du bemærkninger, kommentarer eller kender du nogle af personerne på de 3 ovenstående billeder, så hører vi gerne derom.
Du kan kontakte Dronningborg Historier via dette 
link