Magdas Historier

Ulla Hansen fortæller:
Min mor, Magda Christensen, født Hansen i 1918, har fortalt mange ting fra sit liv, gennem årene, som jeg nu vil prøve at gengive.
Hun er født 17.nov. 1918 på Klostervej 55 i det man kaldte "det sorte sogn" dette skyldes, at vejene var belagt med slagger fra Junckers klædefabrik, dem hentede hendes far med hestevogn og kørte dem på vejene, desuden var der ingen gadelys, det stoppede ved Bækkestien.
 Klostervej 55 (ældest)  Klostervej 55 (yngest)

Ejendommen husede to familier min mors og hendes bedsteforældre, som boede ovenpå.
Hun havde 2 søskende og var den mellemste, Karen Margrete og lillebror Karmark.
Hendes far kørte med mælkevogn rundt i Dronningborg og tog på torvet i Randers med grønsager, desuden tog han forefaldende arbejdde på Dronningborg Mølle og hos gårdejer Martinus Møller.
Som 6 årig startede hun med at hjælpe med at bringe mælk ud, først om morgenen, så i skole fra kl. 13:00 - 16:00, så hjem og i marken luge roer og andre grønsager for så igen kl. 18:00 at skulle ud med mælk..
Hendes hjem var nok ikke et velhavende hjem, pengene var små, så tøj og sko gik i arv og meget var hjemmesyet. Legetøj var der heller ikke meget af, en dukke lavet af halm og et tøndebånd at trille med, ellers legede man tagfat omkring roekulen.
Kosten var meget grød, og hvis man ikke spiste op, var beskeden, du får det med mælkpå  i morgen, men så var det godt at bedstemoderen var tæt på, så der kunne vanke en rugbrødshumpling fra hendes forklædelomme, når hun var blevet lagt i seng. 
Til jul slagtede den en gris og alt blev brugt fra de, selv blodpølse lavede de.
På ejendommen har de haft flere hunde, men det var altid Felix hun talte om. Når hun og søsteren skulle ud med mælk om aftenen, fik den at vide, at den skulle følge dem, men når de nåede op til enden af Klostervej strøg Felix over markerne, men sad der altid, når de kom tilbage. En dag åd den en kattekilling og faderen tog jagtgeværet gik over i laden og skød den, hvor-efter de fik en anden hund, som var umulig at styre, den hed Buster.
Også dengang skulle børn passe på, en aften hun var alene ude med mælk blev hun antastet af en mand, som spurgte, om hun ville vise ham vej op til skoven (Stilling), så måtte hun få 50 øre, hun skyndte sig hen, hvor hun skulle levere mælken, og fortalte det, de fulgte hende hjem og hendes far kørte afsted for at finde ham, men forgæves.
 Lærer Nielsen - årgang 1928
  
1. maj var en speciel dag, da fik de ankelsokker på,, selvom de frøs, så ville de have det.
Meget af tiden gik hun i træsko, men må have haft tynde ben, for når hun havde gummistøvler på, slubrede de om benene, og så blev hun bange for lyden, da hun troede nogen gik bagved.

Om lørdagen kørte de på torvet med hestevogn for at sælge grønsager , som var dyrket lige nedenfor ejendommen. Magda var med til at løfte de tunge kasser. Hver gang, inden de kørte hjem gik hun hen til en bagers vindue og kiggede på de flotte lagkager, og én enkelt gang, købte hendes mor et stykke til hende, det kostede næsten hele fortjenesten den lørdag.

Hun fortalte også om hvor fantastisk det var, da der kom elektrisk lys, det første hus var Gertsminde på Udbyhøjvej overfor biblioteket, de kunne bare trykke på en knap og så var der lys.
Mælk leverede hun sidst på dagen til bageriet på Udbyhøjvej (hvis mand var død), til fru Jensen. Hun drev bageriet videre sammen med sønnerne, så faldt der sommetider lidt brød af.
 Lærer Jeppesen - årgang 1930
  Lærer Jeppesen, Dronningborg Skole 1930 - Magda nr. 4 i 2. række fra højre.

Da hun blev ældre fik hun en eftermiddagsplads som barnepige bl.a. hos  fru Richard Jensen i Østerport, og hos en apoteker, senere fik hun heldagsplads på et gartneri i huset, hvor der hver dag skulle pudses et brændekomfut, jeg mener hun sagde det lå oppe omkring hvor sygehuset ligger idag.

Selvom kårende dengang var små, hørte jeg aldrig hende klage over sim barndom.

Fortalt af Ulla Hansen