På sporet af Hadsundbanen

         
På sporet af Hadsundbanen

 Billedserie fra 2015, der  viser stationer
 og trinbrætter fra Randers til Hadsund. 
                 (
Jørgen Andersen/IbTrankjær)

 


  EN REJSE MED HADSUNDBANEN TILBAGE
                     I TIDEN TIL I DAG!

                   JØRGEN ANDERSEN  2015
 
Det hele starter med HVIDE MØLLE, som lå mellem Randers Kloster og Randers Station. Den historie kan vi komme tilbage til med historien om SCANDIA på et senere tidspunkt.

Vi starter turen ved den gamle station, som lå, hvor parkerings-huset nu ligger. Meget fint for en nem adgang til byen.

Turen går direkte østpå, og på arealet mellem Skat og Mediehuset (Trifolium), lå den nye station, som nu er væk, hvorimod REMISEN OG GARAGEN stadig eksisterer.

Videre østpå skråt gennem Tøjhushaven ned mod Toldbodgade og mødet med det gamle HAVNESPOR ind på SCANDIAS GRUND.

Her fortsætter det gamle spor, som blev anlagt i 1880`serne, og løber i en svag kurve op mod DRONNINGBORG, hvor LÆSKURET har været sammen med det imponerende grantræ, som blev plantet ved indvielsen i 1951.

Så går turen i lige linje forbi HØJRIIS og DRONNINGBORG MA-SKINFABRIK, hvor sidesporet inde på fabrikken stadig kan ses. Forbi det nedlagte trinbræt ved Dr.B. Allé, der går op til Dr.B. Hovedgård.

Banesporet ud til Dr.B. Hallen er pløjet ned, og turen fortsætter derfor oppe på Udbyhøjvej, indtil man kan dreje ned mod hallen igen. Her fortsætter stien (banen) mod GIMMING TRINBRÆTTET, som er placeret et godt stykke fra landsbyen, hvilket også er tilfældet ved flere af byerne længere fremme. Togene, dog mest skinnebusserne, kunne man få til at holde, hvor det nu var mest hensigtsmæssigt, så placeringen af trinbrættet var ikke så afgørende.

Efter Gimming drejer banen mod nordøst for at komme til LEM.

En tur med en kraftig stigning, hvor mange måtte gå eller skubbe på togene for at få dem op ad stigningen. Lidt af en afveksling på turene. Lem trinbræt er placeret ude ved Hadsundvej, og sporet fortsætter så mod VEJLAGERVEJ, hvor et sammenstød med en personbil kostede livet for chaufføren. Der var flere uheld, hvor vejene og banen mødtes, men kun denne ene med dødelig udgang, som i øvrigt var selvforskyldt.

Videre mod SPENTRUP hvor vi møder den første privat beboelse i den gamle station.

Fra Spentrup går det nordøst på mod HALD, og banen er markeret med buske og træer hele vejen, men der er ingen sti, før vi igen møder den efter GJERLEV. Begge stationerne er blevet privatboliger, og området omkring husene viser, at der er klare antydninger af banen, ikke mindst i Gjerlev, hvor vandtårnets placering er ganske tydelig.

Nu går det direkte øst på ad en høj dæmning, som svinger mod nord, efter vi er kørt forbi ØSTERMARKSVEJ trinbrættet og stationsbygningen ved ØSTER TØRSLEV, igen et stykke vej fra byen. Det forlyder at beboerne i Øster Tørslev modsatte sig, at en vej til stationen blev gennemført. Hvem var det der ude på landet, der bestemte over diverse udgifter til veje osv.

Fra Øster Tørslev og til DALBYOVER, forbi trinbrættet ved VINSTRUPVEJ, er markerne igen pløjet op og først igen øst for Havndal indgår banen i Nordsøstien, som går helt til Nordkap!

Dalbyover station er også privatbolig, og ligesom i Gjerlev er både lastrampe og skuret til gods stadig intakt, selvom adgangen ser lidt underlig ud med buske mm. Bundlinjen tegner sig i landskabet, indtil man igen kan cykle og gå på Nordstien.

 Stationen i Havndal er helt forsvundet, og baneområdet bliver nok bebygget i løbet af nogle år, selvom vi er i udkants Danmark.

Trudsholm trinbrættet uden læskuret i et hul venter næsten på det næste tog, som dog aldrig kommer. Banen løber nu mod nordvest og løber over Hadsundvejen igen og begynder at gå i højden for at komme til NEBSTRUPVEJ. Her er vi nok på turens flotteste rute, forbi NORUP og ned til ÅMØLLE. Turen op må haveværet et af de steder, hvor trækkraften skulle stå sin prøve, som fra Lem mod Gimming, hvor man måtte gå eller skubbe på, får at få toget videre, alt efter hvor mange vogne og passagerer, der var med.  Stationen i Norup er ligesom flere af de tidligere gamle stationsbygninger gjort til fine beboelser. Den ringeste er nok Gjerlev, som nok kunne trænge til en ordentlig tur.

Vi er nået til Åmølle, hvor en afsporing tidligere har fundet sted. Det var nærliggende at tro, at nedturen fra Norup havde været årsagen, men ifølge sagkundskaben skyldes det, at lokomotivet, som var anskaffet til den lidt tungere trafik, var for tungt i sig selv.

Endestationen hed i mange år HADSUND SYD, hvor RHM banen var i ”krig” med Ålborg Banen, som havde forkørselsret til at køre over broen, da den var bygget. Broen, eller broerne, var et stadigt stridsspørgsmål og endte da også med, da ønsket om en ny bro kom på banen, at være det, der lukkede banerne, fordi de involverede kommuner ikke ville være med til at dække udgifterne. Ærgerligt for sikken en køreturdet har været. Turen slutter, hvor den gamle nedrevne HADSUND NORD banegård har ligget, hvor der nu er bl.a. busterminal.

 
HADSUNDBANENS HISTORIE KAN LÆSES PÅ NETTET, ELLER MAN KAN AFVENDTE BOGEN, SOM HEINO WESSEL HANSEN UDGIVER.

MAN KAN SE HELE TUREN FORTALT MED IB TRANKJÆRS BILLEDSERIE: 

            ”På sporet af Hadsundbanen”.

 
  - GOD FORNØJELSE!