Dronningborg's historie 1960-70

 

Sidste Sognerådsformand i Dronningborg
Dronningborgs nye sognerådsformand er ikke meget for en sammenlægning med Randers, men der er næppe noget at gøre, mener A. Rolskov Pedersen.


Set i Folkabladet d. 30 juni 1967

 Der skal ungdom til med friske kræfter. Også i politik. Det mener Smedemester A. Rolskov Pedersen i Dronningborg.
Men i aftes (29 juni 1967) sagde han alligevel ja til at blive forstadskommunens førstemand trods sine 58 år, men straks efter sognerådsmødet føjede han til, i en samtale med FoIkebIadet, at det også var både første og sidste gang, han gik på den galaj.
Det er forresten ogå den sidste periode i sognerådet, siger Rolskov Pedersen.
60 år så er man gammel nok til at lægge op. Jeg bar selv råbt op om, at der skal unge mennesker til, og nu har man paradokset. Men nu har jog været med så længe, at jeg ikke kunne sige nej. En skulle jo være det, ikke?
Det kom vel ikke bag på Dem, at situationen kunne opstå, efter Egil Petersen's afgang, når Dc i forvejen var næstformand i sognerådet?
Næeh, men jeg har aldrig tragtet efter hvervet.

 

Kan vi fastslå at den nyvalgte sognerådsformand ikke er mere tilhænger af en sammenlægning med købstaden, end forgængeren Egil Petersen?
Gør endelig det. Den sag er helt afgjort.
Har De optimismen i behold?
Næeh. Vi får lov at ligge et par år endnu, men jeg kan ikke se, hvad vi kan gøre for at undgå kommunesammenlægningen.
 
Anders Roldskov Pedersen der er født i 1909, var medlem af Dronningborg sogneråd fra 1954 og til kommunesammenlægningen i 1970.
Som menig medlem af sognerådet, var han bl.a. formand for socialudvalget og børneværnet og han var med til at opføre Dronningborg Plejehjem.
Anders Rolskov Pedersen var 1andmandssøn, født i Sønderjylland, men vokset op på en gård i Ørsted ved Randers. Selv valgte han en uddannelse til maskinarbejder på maskinfabrikken "Strømmen", og efter 15 års arbejde i blandt andet VVS branchen fik han egen forretning i Dronningborg og beholdt den til midten af 1977.
Rolskov Pedersen var i mange år formand for Dronningborg Grundejerforening og for Arbejdernes Aftenskole i Dronningborg.og deltog som menig medlem i Højskoleforeningens arrangementer.
Anders Rolskov Pedersen døde I 1992