Krone
   DRONNINGBORG HISTORIER
 Foreningen, der samler og formidler lokale historier. www.dronningborghistorier.dk
 
 
 
 
Generalforsamling 2023
Onsdag den 18. januar 2023 kl. 17
Dronningborg Sognegård

Et vigtigt punkt på dagsordenen vil være:
Foreningens fremtid?
Forslag fra bestyrelsen:

Foreningen afvikles i løbet af 2023.
Bestyrelsen fortsætter reduceret til:
Kasserer Ib Trankjær, Lissa Fischer Pedersen og Jørgen Chr. Pedersen.
Der optages ikke nye medlemmer, og der betales ikke kontingent for 2023.

Abonnementer i tilknytning til hjemmesiden fornys ikke.
Konto i Sparekassen opsiges. Penge på kontoen den 20. december overføres til Kulturelt Samvirke.

Hjemmesiden klargøres til aflevering og kopieres på 2 USB-stik.
Et stik afleveres til Randers Stadsarkiv.

Et stik afleveres til Randers Bibliotek Øst Dronningborg med henblik på at være tilgængeligt for
besøgende.

Dagbøgerne anbringes på Randers Bibliotek Øst Dronningborg med henblik på at være tilgængelige for
besøgende.

Projektet: ”På Sporet…”
Sporbyen og Randers kommune orienteres om afviklingen og opfordres til at gennemføre projektet.

Bestyrelsen
Jørgen Andersen - Formand
Ib Trankjær - kasserer
Kaj Grosen
Lissa Fischer Pedersen
Jørgen Chr. Pedersen