Forår 2015
 
 
           Hadsundbanen -"kører igen                                                         Heino Wessel

 Vi gentager Heino Wessel Hansens foredrag om                             
      Hadsundbanen
.
Sidste gang - ONSDAG d. 24. april i Sognegården var der desværre ikke var plads til alle fremmødte!     

Du kan se et fyldigt referat fra ovenstående aften under dette link "Forår 2013"