Forår 2020

Foreningen Dronningborg Historier har ligesom andre måtte aflyse forårets arrangementer.
       Hvordan efterårets muligheder bliver, er der ingen, der på nuværende tidspunkt ved noget om.

       Vi har derfor valgt at pege på en række muligheder for med udgangspunkt i foreningens hjemmeside, at gå en "historisk" tur i Dronningborg. 
 
    
 Da vi jo skal "holde afstand" i denne tid, bliver der ikke arrangeret fælles ture.  

Se nedenstående "På tur i Dronningborg".  

 På foreningens vegne

Arrangemener i 2020 er aflyst.
 
Aaflyst