Foreningen Dronningborg Historier har ligesom andre måtte aflyse forårets arrangementer.
       Hvordan efterårets muligheder bliver, er der ingen, der på nuværende tidspunkt ved noget om.

       Vi har derfor valgt at pege på en række muligheder for med udgangspunkt i foreningens hjemmeside, at gå en "historisk" tur i Dronningborg. 
 
    
 Da vi jo skal "holde afstand" i denne tid, bliver der ikke arrangeret fælles ture.  

Se nedenstående "På tur i Dronningborg".  

 På foreningens vegne


      På tur i Dronningborg

Nedenfor er anført henvisninger til hjemmesiden for Dronningborg Historier,

som måske kan give inspiration til en gåtur.

  

Sporbyen Scandia - hvad sker der?

Kort over byggefelterne kan give et overblik:

https://www.dronningborghistorier.dk/scandia---foer-og-nu

 

De gamle træer, der præger bybilledet, er ved at springe ud.

https://www.dronningborghistorier.dk/det-gamle-trae-ll 

 

Østre Kirkegård med ny udsprungne træer og historiske minder

https://www.dronningborghistorier.dk/oestre-kirkegaard

 

De gamle huse

Hvor ligger de, og har de en historie?

https://www.dronningborghistorier.dk/flere-huse

https://www.dronningborghistorier.dk/hus-kanon

 

Højriis

Denne smukt renoverede bygning på Udbyhøjvej

har på forskellig vis indgået i Dronningborgs historie. https://www.dronningborghistorier.dk/hoejriis-2

 

Randers Fjord og Dronningborg Baadelaug

Fra Dronningborg Baadelaug kan man

mod vest og øst ad Lodsstien følge fjorden.

https://www.dronningborghistorier.dk/dronningborg-for-fulde-sejl

https://www.dronningborghistorier.dk/randers-fjord

Rismøllegården

Gården ligger der endnu lige op ad Rismøllebækken.

Det kan være spændende at følge bækkens forløb

frem til udløbet i fjorden.

https://www.dronningborghistorier.dk/rismoellegaarden-2

 

Hvor lå Rahrseje?

Store dele af området mellem Udbyhøjvej og Tjærbyvej

er udstykket fra Rahrseje. Et enkelt træ fra haven står der endnu.

https://www.dronningborghistorier.dk/rahrseje-2

 

Dronningborg Vandværk

Rent vand er særdeles vigtigt for os.

Gennem udvidelserne af vandledningsnettet

kan udbygningen af Dronningborg følges.

https://www.dronningborghistorier.dk/dronningborg-vandvaerk

Danargrunden

Området øst for Teglvej har været hjemsted for

landbrug, teglværk, tærskeværker, raditorer.

https://www.dronningborghistorier.dk/danargrunden

 

Den røde og den hvide skole

Den første skole i Dronningborg fra 1899

kan endnu ses på Udbyhøjvej.

https://www.dronningborghistorier.dk/001

 

Hadsundbanen

Jernbanesporet kan stadigvæk følges!

https://www.dronningborghistorier.dk/004

 

Dronningborg Maskinfabrik

Bygningerne ligger der endnu,

og sporet til Hadsundbanen ind igennem gør også.

https://www.dronningborghistorier.dk/dronningborg-industri

 

Haveforeninger

Dronningborg Parken, Haveforeningen Scandia, Tjærbykolonien (med brevduer)

En tur gennem haveforeningerne kan i sig selv være en oplevelse.

https://www.dronningborghistorier.dk/haveforeninger-i-dronningborg

 

 Billede nr. 1
 Haveforeningen Scandia med Højriis i baggrunden - set fra Toldbodgade.

 

 

 


 Billede nr. 2
 Billede nr. 3
 

Riismøllebækkens udløb i fjorden 

Sporbyen Scandia bygger på