Dronningeeg

2014 

Plantning af Dronningeeg!

 
Glimt fra jubilæumsfejringen:

Mange i og omkring Dronningborg Sogn har været med til at fejre Dronningborg Kirkes 60-års-jubilæum.
Med disse glimt siger menighedsråd og medarbejdere tak til alle, der har deltaget og bidraget - og er menighed hver eneste dag. Samtidig siger vi tak til de to dygtige fotografer, Ib Trankjær og Jan Christensen 

 

Søndag den 11. maj

 nr. 2
 

Biskop Kjeld Holm, provst over Randers Nordre Provsti, Klaus Frisman, vores nuværende sognepræst, Dorthe Engelbrecht Larsen, og to tidligere præster ved Dronningborg kirke, Grethe Elgaard og Børge Jensen, deltog i jubilæumsgudstjenesten sammen med en vel repræsenteret menighed.


Mandag den 12. maj 

Plantning af Dronningeeg: 

nr 3  Om 100 år er alting ikke glemt. For der er plantet en eg ved kirken, og ved dens fod ligger en flaske med programmet for 60-års-jubilæumsmarkeringen. Frøet til dette træ blev lagt i jorden for 9 år siden. Det første år voksede træet ikke mindre end 50 cm. Og det i dag ganske uanselige træ kan fremover forventes at vokse med 10 cm om året. Menighedsrådets formand Per Bøje Rasmussen tale ved træplantningen kan læses på kirkens  hjemmeside. 

 

 nr 26 a
 

 

 Dronningeeg medflaske
 Dronningeegen fik et kirkeblad i flaske med på sin videre vækst.

 

 Retur til det gamle træ