Dronningborg Kirke

Altersættet
Da Dronningborg kirke stod færdig i 1954 var der ikke een krone tilbage. Ikke engang en alterkalk var der penge til. Og heldigvis, kan man sige! For så fik kirken nemlig lov til at låne en meget fin, gammel en af sølv fra Sct. Mortens kirke. På ubestemt tid endda.
Faktisk lånte man et helt Altersæt - det vil sige: en kalk til vin, en lille æske at have oblater i og så en disk til at bære oblaterne rnndt på. Alt i det fineste sølv og givet som gave til Set. Mortens kirke fra den "ædle matrone Karen Madsdatter".

Alter-sættet blev lavet i 1687 af guldsmed Christian Lemmich. Han var ud af en meget gammel guldsmedefamilie, og både hans far og farfar og oldefar havde været guldsmed. Dengang gik håndværk jo i arv fra far til søn. Christian Lemmich boede i Randers fra 1675 til 1688. Så A1ter-Sættet i Dronrnngborg kirke er altså noget af det sidste, han lavede i Randers.
I gamle dage var det at være guldsmed et byerhverv - eller et "købstads privilegium", som det hed. Hvis man var gu1dsmed havde man både ret og pligt til at "bosætte sig inden for byens planker" - det vil sige at bo inde i byerne.

Altertavlen
Altertavlen i Dronningborg kirke er slet ingen "tavle". Den er et glasmaleri eller rettere: en malet g1asrude. Og den er faktisk heller ikke lavet til kirken. Den er lavet til en udstilling. Men kirkens arkitekt kendte glasmaleren Hugo Bech privat og fik på den måde glasmaleriet til kirken.
Glasmaleriet består af syv små billeder: seks billeder omkring et gyldent kors og et syvende billede ovenover korset. Glasmaleriet kan 1æses, ligesom man 1æser en bog: Først 1æser man overskrifien. Og så starter man ellers i øverste venstre hjørne og slutter i nederste højre hjørne.

Billederne i glasmaleriet fortæller Jesus livshistorie:

- om hvordan englen Gabriel fortalte Maria at hun skulle føde Guds søn;
- om hvordan Jesus blev født i en staid i Betlehem;
- om livordan han blev døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden;
- om hvordan han blev dømt til døden af Pontius Pilatus;
- om hvordan han blev korsfæstet mellem to røvere;
- og om hvordan han opstod fra de døde på 3. dagen.
Og "overskriften" på hele historien er: Stjernen over Betlehem.

Døbefonten
Døbefonten i Dronningborg kirke er muret op i mursten, så den passer til prædikestolen. Men sådan har det ikke altid været. Døbefonten er nemlig fra 1973 og er nummer to. Nummer eet står oppe på loftet.
Få dage inden kirken skulle indvies I 1954, havde man endnu ikke fået en døbefont! Man ville gerne have haft een i granit. Men det var for dyrt.
Så fik man tilbud om at 1åne den gamle døbefont fra Sct. Mortens kirke. Der havde man netop fået en ny og meget moderne døbefont i keramik, så nu var deres granitfont blevet til overs. Man lånte så Sct. Mortens gamle døbefont og stillede den op i Dromnngborg kirke. Men man syntes ikke rigtig, at den passede md i kirkerummet.
Men hvad skulle man så gøre? Man kunne jo ikke have en kirke uden døbefont?! Det blev kirkens arkitekt, som kom med en løsning. Få dage inden kirken skulle indvies, tegnede han en døbefont, en ligesidet trekant med den brede ende opad og den spidse ende nedad.
Og nu skulle det gå stærkt! I huj og hast blev døbefonten lavet i træ og malet hvid. Så ved iudvielsen af Dronningborg kirke havde man en fin, ny døbefont. Så ny, at malingen ikke engang var helt tør endun!

Men hvorfor en trekant?: Jo, for 3 er et ganske særlig tal. Også indenfor kristendommen, hvor tretallet bruges som symbol på Faderen, Sønnen og Helligånden.
Derfor er den ligesidede trekant også et symbol på Gud.