Byvandring Vest
8. juni kl. 17.00- 18.30

 Vest
 Østerport
 Efter den gamle hovedindgang til Scandia over for Bækkestien   mod øst ad Udbyhøjvej er det Østerport,
 der præger bybiledet.  
 
 Sonja Graham:
   ”Først i trediverne byggede onkel Ras Østerport.
    Der var treforretninger. Mine forældre åbnede i den ene et 
    mejeriudsalg. Frk. Ibsen og hendes mor havde slagter-    
    forretningen på hjørnet og barber Nielsen havde den tredje.”

   Læs mere på hjemmesiden under: 
   Familien Geertsen af Sonja Graham

 mejeriudsalg  124
           Mejeriudsalg 1930’ere                   Butikkens placering kan endnu
                                                             ses på murværket.                  
Skulpturer
        Ved indgangen til Sporbyen Scandia står to skulpturer.
 Pige i blæst  Dampkedel
   Pige i blæst (Helge Holmskov                        Dampkedel, vartegn (Mads Borch

"Pige i blæst" er en gave fra medarbejderne på Scandia i 1961 i anledning af 100 års jubilæet.

I Scandia anlægget kan ses
Johan Saxilds "Kvinde med sit barn". Flyttet hertil i 1970.                                      
 

Scandiaanlægget  mor med sit barn

Bjellerup Ladegård
Oprindelig har Bjellerup Ladegård ejet al jord fra gården
og ned til fjorden. 
 
Deltagere fra turen
Deltagere fra turen ved indgangen til Bjellerup Ladegård.


 


 vest
    o. 1900 var Dronningborg vest domineret af:
   Bjellerup Ladegård med teglværk og Scandia.
 
 
 
 dronningborg
  På billedet fra 1967 kan tydeligt ses resterne af teglværkets lergrav.
Lergraven er i dag Rismølleskolens sportsplads.