Dronningborg Maskinfabrik
                                                                                   

 Direktør Nielsen Eller Dronningborg Maskinfabrik, som den hed i de første hundrede år, er historien, om en initiativrig husmandssøn fra Odderegnen, N.Kr.Nielsen(1866-1938), som i 1892 startede selvstændig virksomhed i Nørre Sundby med en startkapital på kr.1300. 
To år senere, i 1894, flyttede virksomheden til Dronningborg Mølle (1877-1915) og fortsatte fabrikationen af Kaste- og Rensemaskiner.


I mange år blev virksomheden i daglig tale kaldt "Møllen

Medarbejderstaben foran "Møllen" omkring århundredeskiftet 

 


I de første trange år, hvor det gjaldt om at få det hele med, drev han ud over maskinfremstilling også alm. møllerivirksomhed, idet mølleriet dog var bortforpagtet. Møllens hovedbygning blev benyttet til både Fabrikant Nielsen og Mølleforpagterens privatbolig, og samtidig blev en del af hovedbygningen benyttet til træ- og jernbearbejdning
En snor fra Møllen drev virksomhedens forskellige maskiner, såsom drejebænk, båndsav og boremaskiner. Men efterhånden som omsætningen steg blev virksomheden udvidet, og i 1902 anskaffede man en petroleumsmotor til at drive nogle af maskinerne.
Dermed begyndte egentlig et nyt afsnit i virksomhedens historie, idet de kommende år omfattede en lang kæde af betydelige udvidelser, som er fortsat lige op til de seneste år.

 Den gamle fabrik viste sig allerede på det tidspunkt at være for lille, og i 1906 købte Fabrikant Nielsen 1 td. land, hvor den nuværende fabrik ligger, og den første bygning blev opført i 1908, medens den nye privatbolig "Danevirke" blev opført allerede i 1907, og den gamle blev indraget til værksted. I 1909 blev grunden igen udvidet med 1 td.land, og i 1911 flyttede jernafdelingen til de nye lokaler, mens træafdelingen forblev på den gamle fabrik, indtil den nedbrændte natten til den 1. marts 1915
 

 
Fabrikant Nielsen kom i disse år til at stå som skaberen af en hel generation af moderne landbrugsmaskiner, og Dronningborgtyperne er stadigvæk højt vurderet.
I 1910 begyndte han således fabrikationen af det selvrensende tærskeværk, og allerede året efter den første selvrensende bredtærsker.
Først efter branden i 1914 og opførelse af den nye fabrik, kom der rigtig gang i produktionen.
En anden gren af virksomheden har været fremstilling af kværne, som da elektriciteten vandt indpas overalt, blev benyttet af de fleste danske landbrug.
I 1892 leverede fabrikken 22 kaste- og rensemaskiner, og i 1916 blev der fremstillet 2350 stk samt 450 tærskeværker.

Dronningborg Industries er i dag mest kendt for sin produktion af Mejetærskere.

 Mejetærsker

 Retur til: En utrolig historie

 Læs også Conny Saxkjær historie her