Besøg på Dronningborg Maskinfabrik

 Besøg på fabrikken
 Robert Clemmensen skriver: Billede fra 1958.
Fabrikant Ingemann Damgaard Nielsen, Jens Otto Krag samt undertegnede. Jeg var ansat på DRBG fra d. 3 dec 1958 til oktober 1975. Er nok en af de få der har været med fra det gamle maskinværksted, der var i kælderen under snedkerværkstedet, hvor alle de gamle tærskeværker blev bygget. Maskinen der bliver set på, er en Tarex stangautomat der var købt ti fremstilling af Ku-Ra nav. Det var den første ny maskine jeg fik lov at starte op. Senere fik jeg fornøjelsen at starte Heid kopidrejebænk, Cincinati fræsemaskine, Cincinati centerles slibemaskine, Hurt mangenotfræser og til sidst Fortuna rundslibemaskine. Sluttede min tid på DRBG som værkfører i afd. 421. Efter den tid kom jeg stadig på DRBG i kraft af mit nye job som konsulent i værktøjsfirmaet KJ-værktøj. Var særdeles glad for den tid og de muligheder jeg fik på DRBG.
 
Conny Saxkjær skriver:
Jeg boede ved siden af fabrikken til 1969 (Udbyhøjvej 119). Min far var ansat der indtil 1971. Det er slet ikke til at kende Udbyhøjvej længere efter fabrikken er revet ned.
 Inden de store nedrivninger
 Der ligger 3 hvide ejendomme langs Udbyhøjvej, til højre, midt i billedet.
I den første ejendom set fra venstre bode Fabrikant I. Damgaard Nielsens mor, den næste ejendom var udlejet og den 3, ejendom (bungalow) boede familien Saxkjær, som Conny omtaler øverst og i sin personlige historie, som du kan læse her
Til venstre i billedet ses en ejendom - i den vinket, som fabriksbygningerne laver, den blev også revet ned og i bevoksningen til venstre, lidt under midten byggede Fabrikant I. Damgård Nielsen sin private bolig.
På den modsatte side af Udbyhøjvej ses først ejendommen, hvor Amtsskoleinspektør Stegger-Nielsen bor og ved siden af ligger Resenhus på hjørnet af Daugårds Allé og Udbyhøjvej, denne ejendom er også omtalt her.

Lis Bruun skriver:

Gik forbi til skole i 10 år.