Foreningens formål

Foreningens formål er at indsamle personlige historier om Dronningborg og fremvise dem på Randers Bibliotek Øst og på en hjemmeside på nettet.
Alle historier har lige stor vægt og indgår som et samlet billede af Dronningborg i 1900-tallet.
Derudover afholdes temaaftener og foredrag omkring arbejdspladserne, der er og har været i Dronningborg.

Det er bestyrelsens opgave at samle mindre grupper omkring hvert emne, den vælger at tage op.
Foreningen skal hvile i sig selv, og eventuelle dokumentationer i forbindelse med historier og foredrag tilgår Lokalhistorisk Arkiv i Randers.

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

Generalforsamling afholdes i januar måned og varsles senest 8 dage før.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

Formanden og kassereren aflægger beretning.

Valg af formand og næstformand på lige kalenderår.

Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer på ulige år.

Foreningen ophæves ved almindeligt flertal, og eventuelle effekter tilgår Lokalhistorisk Arkiv i Randers.
Eventuel kassebeholdning tilgår Kulturelt Samvirke.

9. januar 2014

     Hjemmesidens hierarkiske struktur

Se hvordan hjemmesiden er opbygget. På sidens højre øverste hjørne finder du "Sitemap" og du kan der fra klikke på den side du ønsker at se.